Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy - koronavírus

Hľadáme sestry

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vážení pacienti, vážení návštevníci,

Detské kardiocentrum (DKC), pracovisko Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že od 20. júla sú povolené návštevy pre rodičov dieťaťa na všetkých lôžkových oddeleniach DKC (lekár výnimočne môže povoliť návštevu inej osobe). Návštevy podliehajú evidencii a pri vstupe do NÚDCH prejdú triážou s meraním teploty. Žiadame rodičov s príznakmi infekčného ochorenia dýchacích ciest, aby nesprevádzali dieťa na vyšetrenie a hospitalizáciu v DKC.

Od 13.07.2020 je v budove NÚDCH (kde sídli pracovisko DKC) znovuzavedená triáž a meranie teploty. Pri ambulantnom vyšetrení a hospitalizácii v DKC sprievodca pacienta odpovedá, či dieťa ani osoby žijúce s ním nemali kontakt s COVID-19 pozitívnou osobou počas posledných 14 dní pred vyšetrením alebo hospitalizáciou a či nenavštívili za posledných 14 dní krajiny, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom" zozname na webovej stránke ÚVZ SR. V oboch takýchto prípadoch prosíme, aby rodičia preložili plánované vyšetrenie alebo hospitalizáciu na neskorší termín (netýka sa akútnych vyšetrení a príjmov). To isté platí aj v prípade klinických príznakov akútneho ochorenia dýchacích ciest. Správnosť uvedených údajov zákonný zástupca potvrdzuje svojím podpisom.

Za pochopenie ďakujeme.

Promo video o Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

Kardiotábor

Je nám nesmierne ľúto, že vzhľadom na pandemickú situáciu, sme nútení definitívne zrušiť plánovaný letný kardiotábor, ktorý sa mal konať v termíne od 4.-18.7.2020 v penzióne Jazmín na Duchonke. Veríme, že sa stretneme v tábore všetci zdraví na budúci rok.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti), ultrazvuk I: č. dverí 105.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel.č. 02/59 371 779 v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00.

Viac informácií...

Novinky

1. 7. 2020

Minister zdravotníctva SR v NÚSCH

Dlhoročný sen mnohých detských kardiológov a kardiochirurgov sa už čoskoro stane realitou. Na jeseň by sa mala špičková nemocnica pre deti s chorými srdiečkami stať skutočnou. Nemocnica, o ktorej viac ako desaťročie lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci len snívali, tak bude realitou. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí sa bol 30.06.2020 osobne pozrieť na to, ako „finišujú"  posledné úpravy na projekte a na čo sa môžu malí pacienti a zdravotnícky personál tešiť. Viac informácií a fotografie TU.

22. 4. 2020

Pre lekárov

V prípade kontaktu dieťaťa a/alebo osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti s COVID-19 pozitívnou osobou počas posledných 14 dní, je v prípade plánovaných vyšetrení a hospitalizácií potrebné ich preobjednanie na neskorší termín. Rovnaké odporúčanie platí pre návrat pacienta a/alebo sprievodcu z krajín, ktoré nie sú aktuálne uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok