Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Hľadáme sestry

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Rúško - Odstup - Ruky

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vážení rodičia,

aj v súčasnosti poskytujeme zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, ale z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, sme museli pristúpiť k sprísneniu režimových opatrení. Žiadame a prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemických zásad pri pohybe v nemocničnom zariadení, aj v domácom prostredí. Pri príchode na plánovanú hospitalizáciu do DKC, vyžadujeme bez výnimky preukázať sa negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín (pacient aj sprievodca dieťaťa počas hospitalizácie bez klinických známok infekčného ochorenia). Rodičia budú v predstihu pred hospitalizáciou kontaktovaní personálom DKC a poučení. Požiadavka negatívneho PCR testu platí aj pre vyšetrenia v anestézii/sedácii (ECHO, CT vyšetrenie).

Plánovaná ambulantná starostlivosť nie je zrušená. Pred plánovanou návštevou odbornej ambulancie budú rodičia telefonicky kontaktovaní personálom DKC za účelom:

1. vyplnenia dotazníka ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie (COVID-19) v rodine pacienta

2. informovania o nevyhnutnosti priniesť výsledok negatívneho antigénového alebo PCR testu na ochorenie COVID-19, nie staršieho ako 48 hodín

3. informovania o presnom čase ambulantného vyšetrenia, ktorý žiadame dodržať, aby nedošlo k nežiaducej kumulácii osôb v čakárni DKC

Zoznam bezplatných antigénových testovacích miest v SR je dostupný na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Prosíme rodičov, aby sa pred objednaním na test alebo pred návštevou testovacieho miesta v blízkosti bydliska informovali, či vykonajú test aj dieťaťu daného veku. Ak nie, prosím, informujte ambulanciu DKC na tel. č. 02/ 59 371 444 pre ďalšie inštrukcie.

V prípade, že na vyšetrenie pacienta odosiela a termín dohodne ambulantný lekár mimo DKC, je povinný informovať rodičov pacienta o povinnosti preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Pri vstupe do budovy NÚDCH funguje v nepretržitej prevádzke triáž s bezkontaktným meraním telesnej teploty. Prosíme dodržiavať vyhradené miesta v čakárni a odstup od ostatných osôb v čakárni. Všetky deti nad 3 roky majú nasadené v čakárni a počas vyšetrenia rúška, ak to tolerujú.

V prípade pozitivity na COVID-19 alebo dokázaného kontaktu s týmto vírusom, prosím, telefonicky kontaktujte DKC (medzi 12:00 a 14:00 hod.) a preložte si termín ambulantného vyšetrenia (02/59 371 444) alebo hospitalizácie (02/59 371 255). Pred hospitalizáciou Vás budeme kontaktovať telefonicky za účelom informácie o potrebe preukázať sa negatívnym COVID testom. Buďte, prosím, dostupní na uvedených kontaktných telefónnych číslach.

V prípade, že nie ste schopní zabezpečiť testovanie na COVID-19 pred návštevou DKC, kontaktujte pediatra svojho dieťaťa a poraďte sa s ním. V nevyhnutnom prípade kontaktujte DKC.

Ďakujeme, robíme to pre bezpečnosť našich pacientov, ich rodín a nás všetkých. Ak nastanú zmeny prevádzky DKC, budeme Vás informovať.

 

Milí rodičia pacientov Detského kardiocentra,
pre informácie ohľadom stavu Vášho hospitalizovaného dieťaťa, resp. iných otázok týkajúcich sa hospitalizácie na Odd. detskej kardiológie, prosím, volajte na tel.č. 02/59 371 255 (Kardiologické odd.) v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ambulantnej starostlivosti, nahlásenia zmien, potreby zmeniť termín kontroly z dôvodu choroby, kontaktujte nás v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. na tel.č. 02/59 371 444. Po presťahovaní do novej budovy Detského kardiocentra, budú oznámené nové telefonické kontakty. Ďakujeme za porozumenie.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti), ultrazvuk I: č. dverí 105.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel.č. 02/59 371 779 v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00.

Viac informácií...

Novinky

5. 1. 2021

Rozhovor v Slovenskom rozhlase

Rozhovor s primárom Kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra MUDr. Matejom Nosáľom v Slovenskom rozhlase. Porozprával nielen o medicínskych začiatkoch...

4. 9. 2020

Odporúčania DKC

Odporúčania Detského kardiocentra pre návrat do škôl a predškolských zariadení u detí s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. Viac informácií TU.

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok