Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Detské kardiocentrum presťahované

Detské kardiocentrum je od 24.02.2021 presťahované do novej budovy (Pod Krásnou hôrkou č. 1).
V prípade potreby nás kontaktujte cez vyššie uvedené telefónne čísla.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Rúško - Odstup - Ruky

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vážení rodičia,

aj v súčasnosti poskytujeme zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, ale z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, sme museli pristúpiť k sprísneniu režimových opatrení. Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemických zásad pri pohybe v nemocničnom zariadení, aj v domácom prostredí. Pri príchode na plánovanú hospitalizáciu do DKC, vyžadujeme bez výnimky preukázať sa negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín (pacient aj sprievodca dieťaťa počas hospitalizácie bez klinických známok infekčného ochorenia). Rodičia budú v predstihu pred hospitalizáciou kontaktovaní personálom DKC a poučení. Požiadavka negatívneho PCR testu platí aj pre vyšetrenia v anestézii (ambulantné CT vyšetrenie), na ambulantné ECHO vyšetrenie v sedácii postačuje negat. Ag test (do 48 hodín starý).

Plánovaná ambulantná starostlivosť nie je zrušená. Pred plánovanou návštevou odbornej ambulancie budú rodičia telefonicky kontaktovaní personálom DKC za účelom:

1. vyplnenia dotazníka ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie (COVID-19) v rodine pacienta
2. informovania o nevyhnutnosti priniesť výsledok negatívneho antigénového alebo PCR testu na ochorenie COVID-19, nie staršieho ako 48 hodín
3. informovania o presnom čase ambulantného vyšetrenia, ktorý žiadame dodržať, aby nedošlo k nežiaducej kumulácii osôb v čakárni DKC

Zoznam bezplatných antigénových testovacích miest v SR je dostupný na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Prosíme rodičov, aby sa pred objednaním na test alebo pred návštevou testovacieho miesta v blízkosti bydliska informovali, či vykonajú test aj dieťaťu daného veku. Ak nie, prosím, informujte ambulanciu DKC na tel. č. 02/ 59 320 860 pre ďalšie inštrukcie.
V prípade, že na vyšetrenie pacienta odosiela a termín dohodne ambulantný lekár mimo DKC, je povinný informovať rodičov pacienta o povinnosti preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 podľa vyššie uvedených inštrukcií.
Pri vstupe do budovy NÚSCH, a.s. (nová budova DKC), funguje triáž s bezkontaktným meraním telesnej teploty a kontrolou Ag alebo PCR testu. Potom treba ísť na registráciu, tam sa zrealizuje kontrola dotazníka a inštrukcia o ďalšom postupe.
Prosíme dodržiavať vyhradené miesta v čakárni a odstup od ostatných osôb v čakárni. Všetky deti nad 3 roky majú nasadené v čakárni a počas vyšetrenia rúška, ak to tolerujú.
V prípade pozitivity na COVID-19 alebo dokázaného kontaktu s týmto vírusom, prosím, telefonicky kontaktujte DKC (medzi 12:00 a 14:00 hod.) a preložte si termín ambulantného vyšetrenia (02/59 320 860) alebo hospitalizácie (02/59 320 844). Pred hospitalizáciou Vás budeme kontaktovať telefonicky za účelom informácie o potrebe preukázať sa negatívnym COVID testom. Buďte, prosím, dostupní na uvedených kontaktných telefónnych číslach.

V prípade, že nie ste schopní zabezpečiť testovanie na COVID-19 pred návštevou DKC, kontaktujte pediatra svojho dieťaťa a poraďte sa s ním. V nevyhnutnom prípade kontaktujte DKC.

Ďakujeme, robíme to pre bezpečnosť našich pacientov, ich rodín a nás všetkých. Ak nastanú zmeny prevádzky DKC, budeme Vás informovať.

 

Milí rodičia pacientov Detského kardiocentra,
pre informácie ohľadom stavu Vášho hospitalizovaného dieťaťa, resp. iných otázok týkajúcich sa hospitalizácie na Odd. detskej kardiológie, prosím, volajte na tel.č. 02/59 320 844 (Kardiologické odd.) v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ambulantnej starostlivosti, nahlásenia zmien, potreby zmeniť termín kontroly z dôvodu choroby, kontaktujte nás v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. na tel.č. 02/59 320 860. 

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva v novom pavilóne Detského kardiocentra (NÚSCH, a.s.), -2. poschodie, ambulancia č. 8 ECHOKARDIOGRAFIA.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Viac informácií...

Novinky

12. 4. 2021

DKC v TV JOJ

V Novinách TV JOJ bola dňa 11.04.2021 odvysielaná reportáž o 1. transplantácii srdca v nových špičkových priestoroch Detského kardiocentra.
Rozhovory s primárom Kardiochirurgického oddelenia MUDr. M. Nosáľom, PhD. a primárkou OAIM doc. MUDr. Ľ. Kováčikovou, PhD. Celý príspevok si môžete pozrieť TU.

22. 3. 2021

DKC na 2. mieste

Slovenskí pacienti boli počas roka poznačeného pandémiou nového koronavírusu spokojní viac s detskými nemocnicami. Vyplýva to z hodnotenia takmer 6500 poistencov súkromnej zdravotnej poisťovne. Rebríček zdravotníckych zariadení ZP Dôvera vznikol po 15. raz. Blahoželáme k umiestneniu Detskému kardiocentru.
Viac informácií TU.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok