Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Detské kardiocentrum presťahované

Detské kardiocentrum je od 24.02.2021 presťahované do novej budovy (Pod Krásnou hôrkou č. 1).
V prípade potreby nás kontaktujte cez vyššie uvedené telefónne čísla.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Rúško - Odstup - Ruky

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Detské kardiocentrum poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu ambulantnej aj nemocničnej starostlivosti. Z dôvodu pandémie Covid-19 stále platia sprísnené režimové opatrenia meniace sa podľa aktuálnej epidemickej situácie. Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemických zásad pri pohybe v nemocničnom, ale aj domácom prostredí.

Pri príchode na plánovanú hospitalizáciu do DKC vyžadujeme bez výnimky preukázať sa negatívnym PCR testom na Covid-19 nie starším ako 72 hodín u pacienta aj sprievodcu (pacient aj sprievodca počas hospitalizácie bez klinických známok infekčného ochorenia). Výnimkou sú sprievodcovia po očkovaní na Covid-19 podľa pravidiel uvedených v platnej vyhláške hlavného hygienika SR.

Rodičia budú v predstihu pred hospitalizáciou kontaktovaní personálom DKC a poučení. Buďte, prosím, dostupní na uvedených kontaktných telefónnych číslach.

Pri príchode na štandardné ambulantné vyšetrenie už nie je potrebný antigénový test, naďalej je ale potrebné prekrytie dýchacích ciest respirátorom u sprievodcu aj dieťaťa staršieho ako 6 rokov, u menších detí je potrebné rúško podľa tolerancie (výnimky podľa platnej vyhlášky hlavného hygienika SR).

V prípade klinických známok respiračnej infekcie u pacienta alebo sprievodcu žiadame rodičov o telefonické preobjednanie ambulantného vyšetrenia na iný termín (tel.č. 02/59 320 860). Prosíme súčasne o dodržiavanie presného času ambulantného vyšetrenia, aby nedošlo ku nežiaducej kumulácii osôb v čakárni DKC. Prosíme dodržiavať vyhradené miesta v čakárni a odstup od ostatných osôb v čakárni.

Pri ambulantných CT a ECHO vyšetreniach v sedácii a anestézii je potrebný negatívny antigénový test nie starší ako 48 hod. Pacientky na prenatálne echokardiografické vyšetrenie nemusia mať Ag test.

Na spiroergometriu a spirometriu sa naďalej vyžaduje negatívny PCR test (vyšetrenie bez respirátora s vysokou produkciou aerosólu), pred vyšetrením budú pacienti kontaktovaní a informovaní. 

Zoznam bezplatných antigénových testovacích miest v SR je dostupný na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Prosíme rodičov, aby sa pred objednaním na test alebo pred návštevou testovacieho miesta v blízkosti bydliska informovali, či vykonajú test aj dieťaťu daného veku. Ak nie, prosím, informujte ambulanciu DKC na tel. č. 02/ 59 320 860 pre ďalšie inštrukcie.

Pri vstupe do budovy NÚSCH, a.s. (nová budova DKC), funguje triáž s bezkontaktným meraním telesnej teploty a kontrolou Ag alebo PCR testu.

V prípade pozitivity na COVID-19 alebo dokázaného kontaktu s týmto vírusom, prosím, telefonicky kontaktujte DKC (medzi 12:00 a 14:00 hod.) a preložte si termín ambulantného vyšetrenia (02/59 320 860) alebo hospitalizácie (02/59 320 844). V prípade, že nie ste schopní zabezpečiť testovanie na COVID-19 pred návštevou DKC, kontaktujte pediatra svojho dieťaťa a poraďte sa s ním. V nevyhnutnom prípade kontaktujte DKC.

Robíme to pre bezpečnosť našich pacientov, ich rodín a nás všetkých. Ak nastanú zmeny prevádzky DKC, budeme Vás informovať. Ďakujeme.

 

Milí rodičia pacientov Detského kardiocentra,
pre informácie ohľadom stavu Vášho hospitalizovaného dieťaťa, resp. iných otázok týkajúcich sa hospitalizácie na Odd. detskej kardiológie, prosím, volajte na tel.č. 02/59 320 844 (Kardiologické odd.) v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ambulantnej starostlivosti, nahlásenia zmien, potreby zmeniť termín kontroly z dôvodu choroby, kontaktujte nás v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. na tel.č. 02/59 320 860. 

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva v novom pavilóne Detského kardiocentra (NÚSCH, a.s.), -2. poschodie, ambulancia č. 8 ECHOKARDIOGRAFIA.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Viac informácií...

Novinky

3. 5. 2021

NOVÉ VIDEÁ

Milé sestry, stále vás hľadáme, aby ste doplnili náš, už teraz skvelý tím, v novom špičkovom pavilóne Detského kardiocentra. Práca s detičkami je veľmi záslužná a inšpirujúca a v novej modernej budove aj krásna a dôstojná. Staňte sa súčasťou profesionálneho a milého tímu. Budeme sa na vás tešiť. V prípade záujmu o prácu sestry, si pozrite videá z jednotlivých oddelení, ktoré sme pre vás pripravili. Nájdete ich TU.

12. 4. 2021

DKC v TV JOJ

V Novinách TV JOJ bola dňa 11.04.2021 odvysielaná reportáž o 1. transplantácii srdca v nových špičkových priestoroch Detského kardiocentra.
Rozhovory s primárom Kardiochirurgického oddelenia MUDr. M. Nosáľom, PhD. a primárkou OAIM doc. MUDr. Ľ. Kováčikovou, PhD. Celý príspevok si môžete pozrieť TU.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok