Vstupujete do STARÉHO servera NÚSCH.sk

Prosíme zadajte heslo pre prístup do intranetu NÚSCH a.s. Bratislava
Vaše prihlásenie expiruje za 60 min. Pre ďalšiu prácu sa prihláste znova.

Platnosť hesla je predĺžená do 31.12.2014. O jeho zmene budete informovaný e-mailom.
Je potrebné povoliť tzv. cookies, aby presmerovanie na intranet NÚSCH fungoval.

Password:  

Naspäť


Pre vstup do nového servera NÚSCH.sk kliknite sem