Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * Terminológia v detskej kardiológii

  Akmáte problémy s terminológiou, ktorú lekári často používajú a ktorá Vám nie je jasná, na tejto strane je uvedený krátky zoznam najčastejšie používaných výrazov v detskej kardiológii spolu s vysvetlením, čo jednotlivé termíny znamenajú.   

  A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z

  Acyanotické srdcové chyby – srdcové chyby bez cyanózy (bez modrého sfarbenia kože)

  Aneuryzma – abnormálna dilatácia cievy alebo steny srdca

  Aortálna stenóza – zúženie otvoru aortálnej chlopne alebo na aorte

  Aortálna insuficiencia – nedomykavosť aortálnej chlopne, ktorá umožní spätný tok krvi z aorty do ľavej komory

  Aorta – cieva zásobujúca okysličenou krvou ( červenou krvou ) celý organizmus.

  Arytmia – porucha alebo nepravidelnosť srdcového rytmu

  Atriálne (medzipredsieňové septum) – časť srdcovej steny oddeľujúca ľavú a pravú predsieň

   

  Bradykardia – pomalá srdcová frekvencia

   C   

  Cyanóza – modré sfarbenie kože a slizníc spôsobené nedostatočným okysličením krvi

   D 

  Defibrilácia – korekcia abnormálneho srdcového rytmu použitím elektrického impulzu

  DiGeorgeov syndróm – genetické ochorenie, ktoré ovplyvňuje normálny vývoj srdca, týmusu a prištítnych teliesok

  Doppler – ultrazvuková metóda, ktorá umožní sledovať rýchlosť toku krvi a zúženia na cievach a chlopniach

  Downov syndróm – ochorenie spôsobené nadpočetným chromozómom, často spojené s ochoreniami srdca najmä atrio-ventrikulárnym kanálom. Synonymom je trizómia 21 chromozómu

   E 

  Echo – ultrazvuková metóda umožňujúca zobrazenie anatómie srdca a jeho funkcie

  Endokarditída – zápal vnútornej výstelky srdca

   

  Foramen ovale – otvor v medzipredsieňovom septe, cez ktorý komunikuje pravá a ľavá predsieň. Je fyziologicky prítomný u všetkých nenarodených detí a pretrváva rôzne obdobie po narodení.

   G   

   

  Hemoglobín – bielkovina v červených krvinkách, ktorá prenáša kyslík.

  Hisov zväzok – časť prevodového systému srdca, ktorou sa prevádza vzruch z atrio-ventrikulárneho (A-V) uzla na komory.

  Horná dutá žila - cieva privádzajúca žilovú krv z hornej polovice tela do pravej predsiene.

  Hyperkalcémia – vysoká hladina vápnika v krvi.

  Hyperkalémia – vysoká hladina draslíka v krvi.

  Hypokalcémia – nízka hladina vápnika v krvi.

  Hypokalémia – nízka hladina draslíka v krvi.

  Hypertenzia – vysoký krvný tlak.

  CH

  Chlopňa – štruktúra pôsobiaca ako ventil, ktorý zabraňuje spätnému toku krvi. V srdci sú 4 chlopne: trojcípa, dvojcípa, aortálna a pľúcna.

  I

  Insuficiencia (tiež regurgitácia) – nedomykavosť (nedovieravosť) chlopne. V dôsledku poškodenia svojej štruktúry umožňuje uzavretá chlopňa spätný tok krvi.

  Intravenózny – vnútrožilový (napr. podanie lieku priamo do žily).

  J

  Jukčný rytmus – srdcový rytmus vychádzajúci z A-V uzla.

  K

  Kardiomyopatia – ochorenie srdcovej svaloviny vedúce k jej zhrubnutiu (hypertrofii) alebo stenčeniu (dilatácii).

  Kardiostimulátor (pacemaker) – prístroj nahrádzajúci normálny rytmus srdca.

  Kardioverzia – použitie elektrického impulzu na liečbu ťažkej poruchy srdcového rytmu.

  Katéter – jemná pomôcka, ktorá sa zavádza cez cievu (najčastejšie v slabine) do organizmu a umožňuje meranie tlakov v srdci a cievach a ich znázornenie pomocou kontrastnej látky.

  Katetrizácia – vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej sa hodnotí štruktúra srdca a tlaky v jednotlivých jeho oddieloch pomocou katétra.

  Kongestívne zlyhanie srdca – zlyhanie srdca v dôsledku preťaženia spojené s hromadením krvi v pľúcach alebo vnútorných orgánoch.

  Koronárne artérie – cievy privádzajúce krv do srdcového svalu.

  Koronárny sínus – žila odvádzajúca krv zo srdcového svalu do pravej predsiene.

  L

  Ľavá predsieň – dutina srdca, ktorá dostáva okysličenú krv prostredníctvom štyroch pľúcnych žíl z pľúc.

  Ľavá komora – dutina srdca čerpajúca okysličenú krv do celého tela.

  M

  Malpozícia srdca – vývojová porucha polohy srdca v hrudníku.

  Marfanov syndróm – dedičné ochorenie postihujúce spojovacie tkanivo v organizme. Toto ochorenie vedie k rozšíreniu ciev a tkaniva chlopní.

  Mitrálna chlopňa – chlopňa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou.

  Mimotelový obeh – prístroj, ktorý odvádza krv z pacienta, odstraňuje z nej CO2, nasýti ju O2 a pod tlakom ju vháňa späť do pacienta. Používa sa pri operáciách na otvorenom srdci, kde nahrádza funkciu srdca a pľúc.

  Myokard – srdcový sval, ktorý umožňuje činnosť srdca ako pumpy.

  Myokarditída – zápal srdcového svalu.

  N

  Neprospievanie – rast dieťaťa zaostáva za očakávaným rastom

  O

  P

  P vlna – obraz sťahu predsiene na EKG

  Perikard – vak, v ktorom sa nachádza srdce.

  Perikardiálny výpotok – nahromadenie tekutiny okolo srdca.

  Perikarditída – zápal osrdcového vaku.

  Pľúcna artéria – cieva vedúca odkysličenú krv z pravej komory do pľúc.

  Pľúcna chlopňa – chlopňa medzi pravou komorou a pľúcnou artériou.

  Pľúcne žily – žily privádzajúce okysličenú krv z pľúc do ľavej predsiene.

  Polysplénia – prítomnosť viacerých, obyčajne malých a prípadne nefunkčných slezín.

  Pravá komora – dutina čerpajúca odkysličenú krv zo srdca do pľúc.

  Pravá predsieň – dutina dostávajúca odkysličenú krv z celého tela prostredníctvom dolnej a hornej dutej žily a koronárneho sínusu.

  Postperikardiotomický syndróm – zápal perikardu po operačnom zákroku na srdci, ktorý vedie k nahromadeniu tekutiny okolo srdca.

  Q

  QRS komplex – obraz sťahu komôr na EKG

  R

  Rezistencia – odpor

  S

  Saturácia kyslíka – stupeň nasýtenia krvi kyslíkom. Normálna hodnota je 95-100%.

  Sínusový uzol – časť prevodového systému srdca, v ktorej vzniká elektrický vzruch a ktorý spôsobuje sťah srdcovej svaloviny.

  Srdcová blokáda – porucha prevodu vzruchu medzi predsieňami a komorami.

  Stenóza – zúženie

  Sternotómia – chirurgické otvorenie hrudníka v strede umožňujúce prístup k srdcu.

  T

  T vlna – obraz uvoľnenia sťahy komôr na EKG

  Tachykardia – rýchly srdcový rytmus

  Torakotómia - chirurgické otvorenie hrudníka na boku umožňujúce prístup k srdcu,  cievam a pľúcam.

  Trikuspidálna chlopňa – chlopňa medzi pravou predsieňou a pravou komorou.

  U

  V

  Vena azygos – žila spájajúca dolnú a hornú dutú žilu

  W

  X

  Y

  Z

  Celá správa.. | Komentované: 2008x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..

    Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.