Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * Domáce konferencie
  roky 2001-1996

  2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996,

   

  2001

   

  Hraška V., Kántorová A., Kunovský P., Haviar D.

  Nový prístup k riešeniu Fallotovej tetralógie s absentnou pľúcnou chlopňou

  Nové terapeutické trendy v detskej kardiológii

  Kojšova hoľa, 18. - 20. 3. 2001

   

  Kunovský P., Illíková V., Haviar D., Záhorec M., Hraška V., Mašura J.

  Vzťah VCHS k závažným abnormalitám dýchacích ciest.

  Nové terapeutické trendy v detskej kardiológii

  Kojšova hoľa, 18. - 20. 3. 2001

   

  Hraška V.

  Súčasné trendy v detskej kardiochirurgii

  6. Spoločná konferencia slovenských a českých perfuziológov

  Tále - Nízke Tatry, 22. - 24. 3. 2001

   

  Sklenárová R., Nosáľ M., Masicza R., Kolevová K., Lajchová M., Hraška V.

  pH Stat stratégia vedenia mimotelového obehu pri kardiochirurgických operáciách u detí

  6. Spoločná konferencia slovenských a českých perfuziológov

  Tále - Nízke Tatry, 22. - 24. 3. 2001

   

  Kolevová K., Soják V., Masicza R., Sklenárová R., Lajchová M., Hraška V.

  Naše skúsenosti s použitím mimotelového obehu u detí do 2 500g

  6. Spoločná konferencia slovenských a českých perfuziológov

  Tále - Nízke Tatry, 22. - 24. 3. 2001

   

  Hargaš M., Horváthová E., Hrtánek T., Hraška V.

  Hypoplastický ľavokomorový syndróm – perioperačný management

  IV. pracovné dni anesteziologie a intenzívnej medicíny v pediatrii

  DFNsP - Bratislava, 30 - 31. 3. 2001

   

  Hrtánek T., Horváthová E., Hargaš M., Mislovič B., Hraška V.

  Definitívna korekcia jednokomorovej cirkulácie – optimálna anestézia a perioperačný management

  IV. pracovné dni anesteziologie a intenzívnej medicíny v pediatrii

  DFNsP - Bratislava, 30 - 31. 3. 2001

   

  Mislovič B., Horváthová E., Hrtánek T.

  Kaudálne bloky počas katetrizačných výkonov u detí s VVCHS

  IV. pracovné dni anesteziologie a intenzívnej medicíny v pediatrii

  DFNsP - Bratislava, 30 - 31. 3. 2001

   

  Krajčí M., Gavora P., Martanovič P., Vršanská V., Hraška V.

  Funkčné výsledky chirurgickej korekcie anomálneho odstupu ľavej koronárnej artérie z pľúcnej artérie

  Deň detskej kardiológie

  Martin, 3. 5. 2001

   

  Hraška V., Kunovský P.

  Činnosť kardiochirurgického oddelenia DFNsP v Bratislave

  1.Slovenské kardiochirurgické dni

  SUSCH - Bratislava, 24. - 25. 5. 2001

   

  Šagát M., Kostolný M., Soják V., Kunovský P., Hraška V.

  Liečba parézy bránice u detí po kardiochirurgických operáciách.

  1.Slovenské kardiochirurgické dni

  SUSCH - Bratislava, 24. - 25. 5. 2001

   

  Nosáľ M., Soják V., Šagát M., Peťko M., Hraška V.

  Hlboké infekcie sterna po operáciách detí s vrodenou srdcovou chybou

  1.Slovenské kardiochirurgické dni

  SUSCH - Bratislava, 24. - 25. 5. 2001

   

  Soják V., Šagát M., Nosáľ M., Škrak P., Hraška V.

  Súčasná stratégia liečby chylotoraxu po kardiochirurgických operáciách u detí

  1.Slovenské kardiochirurgické dni

  SUSCH - Bratislava, 24. - 25. 5. 2001

   

  Kunovský P., Záhorec M., Kováčiková Ľ., Hraška V.

  Primárne ponechanie otvoreného hrudníka u novorodencov a dojčiat po kardiochirurgických operáciách v DKC

  1.Slovenské kardiochirurgické dni

  SUSCH - Bratislava, 24. - 25. 5. 2001

   

  Škrak P., Kováčiková Ľ., Hraška V., Kunovský P.

  Komplikovaný priebeh pacienta po totálnom kavopulmonálnom spojení

  1.Slovenské kardiochirurgické dni

  SUSCH - Bratislava, 24. - 25. 5. 2001

   

  Hraška V., Krajčí M., Vršanská V., Kaldarárová M., Ojeme I.

  Rossova operácia – metóda voľby při postihnutí aortálnej chlopne

  III. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

  Martin, 27. - 30. 6. 2001

   

  Kaldarárová M., Kollárová E., Hraška V., Mašura J.

  Transpozícia veľkých ciev po anatomickej korekcii – zdravé srdce?

  III. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

  Martin, 27. - 30. 6. 2001

   

  Kunovský P., Illíková V., Záhorec M., KOváčiková Ľ., Haviar D., Hraška V.

  Respiračné zlyhanie, tracheobronchomalácie a vrodené srdcové chyby

  III. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

  Martin, 27. - 30. 6. 2001

   

  Soják V., Balážová E., Nosáľ M., Šagát M., Hraška V.

  Wardenova operácia – metóda voľby korekcie predsieňového defektu typu sinus venosus

  III. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

  Martin, 27. - 30. 6. 2001

   

  Kántorová A., Mašura J., Kollárova E., Kunovský P., Hraška V.

  Súčasná stratégia liečby Fallotovej tetralógie s pľúcnou atréziou

  III. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

  Martin, 27. - 30. 6. 2001

   

  Kunovský P., Záhorec M., Kováčiková Ľ., Hraška V.

  Primárne ponechanie otvoreného hrudníka u novorodencov a dojčiat po kardiochirurgických operáciách

  VI. Zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Bratislava, 11.- 13. 10. 2001

   

  Hraška V.

  Taussig Bing – multicentrická európska štúdia

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra

  VII. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 15. 11. 2001

   

  Kunovský P., Illíková V., Záhorec M., Kováčiková Ľ., Haviar D., Hraška V., Mašura J.

  Obštrukcie dýchacích ciest u detí s VCHS

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra

  VII. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 15. 11. 2001

   

  Nosáľ M., Soják V., Šagát M., Martanovič P., Hraška V.

  Stredne dlhodobé výsledky u pacientov s fontanovskou cirkuláciou

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra

  VII. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 15. 11. 2001

   

  Omeje I., Kostolný M., Valentíková M., Kaldarárová M., Siman J., Hraška V.

  Stredne dlhodobé výsledky po chirurgickom riešení koarktácie aorty

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra

  VII. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 15. 11. 2001

   

  Kaldarárová M., Aref N., Valentíková M., Vršanská V., Hraška V.

  Aortálna insuficiencia u pacientov s defektom komorového septa

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra

  VII. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 15. 11. 2001

   

  Mislovič B., Horváthová E., Fuleová M.

  Súčasné možnosti sedácie a analgézie počas diagnostických výkonov u detí s VVCHS.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra

  VII. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 15. 11. 2001

   

  2000

   

  Hraška V, Krajčí M, Gavora P, Soják V, Kántorová A, Kunovský P.

  Peri a pooperačný management pacientov s anomálnym odstupom ľavej koronárnej artérie z pľúcnice.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, VI. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 16. november 2000.

   

  Kántorová A, Soják V, Krajčí M, Aref N, Balážová E, Hraška V.

  Stredne dlhodobé výsledky s liečbou Fallotovej tetralógie.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, VI. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 16.november 2000.

   

  Nosáľ M, Kováčiková Ľ, Tittel P, Šagát M, Kunovský P, Hraška V.

  Komplikácie po kardiochirurgických výkonoch.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, VI. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 16. november 2000.

   

  Soják V, Kaldarárová M, Kollárová E, Hraška V.

  Stredne dlhodobé výsledky anatomickej korekcie transpozície veľkých ciev.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, VI. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  Bratislava, 16. november 2000.

   

  Hraška V.

  Vytvorenie multimediálnej databázy operovaných pacientov s vrodenými srdcovými chybami s možnosťou vzájomného prepojenia medzi centrom a rajónnymi kardiológmi.

  Zlepšovanie kvality zdravotníckych služieb – súčasné trendy, NICARE – PHARE

  Senec, 25.-27. október 2000.

   

  Hraška V, Krajčí M, Vršanská V, Kaldarárová M, Aref N.

  Prvé skúsenosti s Rossovou operáciou u detí

  5. zjazd Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti

  Bratislava, 28.-30. september 2000.

   

  Hraška V, Kaldarárová M, Soják V, Krajčí M, Kántorová A, Kunovský P.

  Funkčné výsledky anatomickej korekcie transpozície veľkých ciev v stredne dlhodobom sledovaní.

  5. zjazd Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti

  Bratislava, 28.-30. september 2000.

   

  Kántorová A, Soják V, Balážová E, Holáň M, Hraška V.

  Súčasná stratégia liečby Fallotovej tetralógie.

  5. zjazd Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti

  Bratislava, 28.-30. september 2000.

   

  Šagát M, Mašura J, Kostolný M, Nosáľ M, Gavora P, Hraška V.

  Súčasná stratégia liečby predsieňových defektov typu sekundum u detí.

  5. zjazd Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti

  Bratislava, 28.-30. september 2000.

   

  Soják V, Kollárová E, Kostolný M, Šagát M, Nosáľ M, Hraška V.

  1 1/2 komorové riešenie u vybraných typov vrodených chýb srdca.

  Východoslovenský deň detskej kardiológie

  Trebišov, 22. jún 2000.

   

  Kántorová A, Soják V, Aref N, Krajčí M, Hraška V.

  Súčasná stratégia liečby Fallotovej tetralógie

  Deň detskej kardiológie

  Martin, 4.máj 2000.

   

  Korček M.

  Multimediálny chorobopis

  XXXIX. Fakultná konferencia ŠVOČ

  3. máj 2000, LFUK Bratislava.

   

  Hraška V, Korček M, Poruban R.

  Multimediálne záznamy operovaných pacientov

  (Multimedia Data of the Operated Patients).

  International Symposium on Telemedicine and Teleducation in Practice (ISTEP)

  Košice, 22-24 March, 2000.

   

  Hraška V, Soják V, Kostolný M, Šagát M, Nosáľ M, Peťko M, Kaldarárová M.

  Anatomic correction of transposition of the great arteries.

  18th International Cardiovascular Surgical Symposium Zurs

  Feb 26–March 4, 2000, Austria.

   

  Mislovič B., Hrtánek T., Šišoláková K.

  Titrovanie protamin sulfátu po mimotelovom obehu u detí pomocou modifikovaného “in vitro” testu.

  Spoločné stretnutie českých a slovenských perfuziológov

  Česká Republika, Třeboň

   

  Mislovič B., Hrtánek T., Šišoláková K.

  Titrovanie protamin sulfátu po mimotelovom obehu u detí pomocou modifikovaného “in vitro” testu.

  I. Slovensko – Americké dni anesteziológie a intenzívnej medicíny

  Vysoké Tatry, Marec 2000

   

  1999

   

  Hraška V, Korček M, Poruban R.

  Praktické ukážky aplikácii ATM, Virtuálny chorobopis.

  Bratislava 25.november 1999.

   

  Hraška V, Soják V, Peťko M, Šagát M, Nosáľ M, Kostolný M, Kántorová A, Nagi A, Krajčí M.

  Krátko a stredne dlhodobé výsledky po chirurgickej korekcii vybraných vrodených srdcových chýb.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, V. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 18.11.1999.

   

  Peťko M, Vršanská V, Gavora P, Holáň M.

  Korekcia AVSDC – Stredne dlhodobé výsledky.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, V. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 18.11.1999.

   

  Soják V, Balážová E.

  Korekcia defektu sinus venosus alternatívnou metódou (Wardenova operácia) – Stredne dlhodobé výsledky.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, V. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 18.11.1999.

   

  Nosáľ M, Kováčiková Ľ.

  Mediastinitída po operácii vrodených srdcových chýb.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, V. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 18.11.1999.

   

  Hraška V, Poruban R, Korček M.

  Virtuálny chorobopis - nová forma spolupráce detského kardiochirurga a kardiológa

  IV. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9. 1999.

   

  Hraška V, Soják V, Kostolný M, Peťko M, Nosáľ M, Šagát M, Kántorová A, Aref N, Kaldarárová M, Krajčí M, Siman J.

  Anatomická korekcia transpozície veľkých ciev

  IV. Zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9. 1999.

   

  Nosáľ M., Peťko M., Soják V., Kostolný M., Šagát M., Kántorová A., Aref N., Krajčí M., Hraška V.

  Výsledky chirurgickej liečby pacientov s hemodynamikou jednokomorovej cirkulácie. IV. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9. 1999.

   

  Peťko M, Soják V, Kostolný M, Nosáľ M, Šagát M, Siman J, Hraška V.

  Chirurgická liečba defektov atrioventrikulárneho septa.

  IV. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9. 1999.

   

  Šagát M, Peťko M, Soják V, Kostolný M, Nosáľ M, Kántorová A, Aref N, Krajčí M, Hraška V, Siman J, Kunovský P.

  Chirurgická liečba totálneho anomálneho pľúcneho venózneho návratu.

  IV. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9.1999.

   

  Soják V, Balážová E, Milovský V, Peťko M, Kostolný M, Nosáľ M, Šagát M, Hraška V.

  Wardenova operácia versus klasická technika pri korekcii predsieňových defektov typu sinus venosus.

  IV. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9.1999.

   

  Martanovič P, Lysý M, Hraška V.

  Vosková impregnácia ľudského srdca – vhodná metodika pre znázornenie niektorých ochorení srdca.

  IV. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9.1999.

   

  Milovský V, Balážová E, Valentíková M, Vršanská V, Ťažký V, Martanovič P, Vršanský D, Siman J, Hraška V, Zajacová H, Janotík P.

  Trvalá kardiostimulácia u detí s kongenitálnou AV blokádou. 

  IV. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

  Košice 23.- 26.9. 1999.

   

  Hraška V, Poruban R, Korček M.

  Virtuálny chorobopis - nová forma spolupráce detského kardiochirurga a kardiológa

  II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. 

  31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov.

  Bojnice 8.-10. september 1999.

   

  Hraška V, Soják V, Kostolný M, Nosáľ M, Šagát M, Peťko M, Kaldarárová M, Siman J.

  Anatomická korekcia transpozície veľkých ciev.

  II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. 

  31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov.

  Bojnice 8.-10. september 1999.

   

  Krajčí M, Soják V, Hraška V, Peťko M, Nosáľ M, Šagát M, Kostolný M, Kántorová A, Nagi A.

  Funkčné a elektrokardiografické zmeny u pacientov s dg. anomálneho odstupu ľavej koronárnej artérie z pľúcnej artérie po jej chirurgickej korekcii.

  II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. 

  31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov.

  Bojnice 8.-10. september 1999.

   

  Šagát M, Peťko M, Soják V, Kostolný M, Nosáľ M, Kántorová A, Nagi A, Krajčí M, Hraška V, Siman J.

  Chirurgická liečba totálneho anomálneho pľúcneho venózneho návratu.

  II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou.

  31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov.

  Bojnice 8.-10. september 1999.

   

  Kostolný M, Soják V, Šagát M, Peťko M, Nosáľ M, Gavora P, Hraška V.

  Uzáver defektu predsieňového septa z parciálnej sternotómie - prvé skúsenosti a analýza možností chirurgickej liečby.

  II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. 

  31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov.

  Bojnice 8.-10. september 1999.

   

  Soják V, Kántorová A, Peťko M, Nosáľ M, Šagát M, Kostolný M, Aref N, Krajčí M, Hraška V.

  Súčasná stratégia liečby Fallotovej tetralógie

  II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. 

  31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov.

  Bojnice 8.-10. september 1999.

   

  Nosáľ M, Soják V, Peťko M, Šagát M, Hraška V.

  Hlboké infekcie sterna po operácii detí s vrodenou srdcovou chybou mediálnou sternotómiou.

  II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. 

  31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov.

  Bojnice 8.-10. september 1999.

   

  Hraška V.

  Chirurgické špecifiká transplantácie srdca u detí.

  Košické transplantačné dni, 25-26 február 1999.

   

  Mislovič B., Hrtánek T., Šišoláková K., Horváthová E.

  Interkostálna blokáda pri sternotómii počas kardiochirugických výkonov u detí.

  6. Kongres slovenských anesteziológov

  Košice, Máj 1999

   

  Šišoláková K., Mislovič B., Horváthová E., Hrtánek T.

  Transplantácia srdca v detskom veku z pohľadu anesteziológa.

  6. Kongres slovenských anesteziológov

  Košice, Máj 1999

   

  1998

   

  Hraška V, Soják V, Kostolný M, Šagát M, Nosáľ M, Aref N, Gavora P.

  Chirurgické možnosti korekcie malpozičného postavenia veľkých ciev s pľúcnou stenózou

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, IV. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 19.11.1998.

   

  Kostolný M, Soják V, Šagát M, Nosáľ M, Kántorová A, Aref N, Mašura J, Hraška V.

  Fallotova tetralógia s atréziou pľúcnice – totálna korekcia z mediálnej sternotómie

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, IV. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 19.11.1998.

   

  Nosáľ M, Soják V, Kostolný M, Šagát M, Kántorová A, Aref N, Kunovský P, Hraška V.

  Hypoplastický ľavokomorový syndróm

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, IV. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 19.11.1998.

   

  Šagát M, Soják V, Kostolný M, Nosáľ M, Kántorová A, Siman J, Kunovský P, Hraška V.

  Chirurgické aspekty liečby totálneho anomálneho pľúcneho venózneho návratu

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, IV. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 19.11.1998.

   

  Kántorová A, Soják V, Kostolný M, Šagát M, Nosáľ M, Aref N, Kunovský P, Hraška V.

  Súčasná stratégia chirurgickej liečby Fallotovej tetralógie

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, IV. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 19.11.1998.

   

  Mislovič B, Šišoláková K, Hargaš M, Hrtánek T.

  Naše skúsenosti s blokádou interkostálnych nervov pri kardiochirurgických výkonoch.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, IV. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 19.11.1998.

   

  Kaldarárová M, Kollárová E, Čulen M, Siman J, Hraška V, Mašura J.

  Dlhodobý rast a funkcia neoaorty po arteriálnej ”switch” operácii pre transpozíciu veľkých ciev.

  III. zjazd SKS, Trenčianske Teplice, 10-13.10.1998.

   

  Hrebík M, Vršanská V, Valentíková M, Kollárová E, Hraška V, Siman J, Mašura J.

  Kritická koarktácia aorty v novorodeneckom veku.

  III. zjazd SKS, Trenčianske Teplice, 10-13.10.1998

   

  Hraška V, Kostolný M, Šagát M, Soják V, Siman J, Mašura J, Vršanská V.

  Chirurgia aortálnej chlopne.

  Seminár detskej kardiológie, Gelnica, 22.-24. marca 1998

   

  Mislovič B., Hrtánek T., Šišoláková K., Horváthová E.

  Naše prvé skúsenosti s interkostálnymi blokmi počas kardiochirurgických výkonov u detí.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, IV. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 19.November 1998

   

  Horváthová E., Mislovič B., Šišoláková K.,Vršanská V., Hraška V.

  Downov syndróm v detskej kardioanestézii.

  5. Kongres slovenských anesteziológov

  Piešťany, Máj 1998

   

  Šišoláková K., Horváthová E., Mislovič B., Hrtánek T.

  EMLA krém ako súčasť premedikácie v detskej kardioanestézii.

  5. Kongres slovenských anesteziológov

  Piešťany, Máj 1998

   

  Horváthová E., Mislovič B., Šišoláková K.

  Faktory ovplyvňujúce vznik komplikácií počas anestézie detí s Fallotovou tetralógiou.

  5. Kongres slovenských anesteziológov

  Piešťany, Máj 1998

   

  1997

   

  Hraška V, Soják V, Kostolný M, Šagát M, Siman J.

  Chirurgická liečba hypoplázie ľavokomorových štruktúr srdca.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997.

   

  Soják V, Gavora P, Aref N, Kántorová A, Šagát M, Kostolný M, Siman J, Hraška V.

  Chirurgická liečba anomálneho odstupu ľavej koronárnej artérie z pľúcnej artérie.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997.

   

  Soják V, Kostolný M, Kántorová A, Balážová E, Šagát M, Nosáľ M, Siman J, Hraška V.

  Defekt predsieňového septa typu sinus venosus – Wardenova operácia.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997.

   

  Kostolný M, Soják V, Šagát M, Mašura J, Hraška V.

  Unifokulizácia aorto-pulmonálnych kolaterál z predného prístupu.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997.

   

  Nosáľ M, Soják V, Šagát M, Kostolný M, Siman J, Hraška V.

  Chirurgická liečba jednokomorovej cirkulácie.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997

   

  Horváthová E, Hrtánek T, Šišoláková K, Medváczová Z.

  Výskyt a riešenie komplikácií počas anestézie pacientov s Fallotovou tetralógiou.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997.

   

  Masicza R, Hrebík M, Kostolný M, Ryšavá K, Sklenárová R, Kolevová K.

  Ultrafiltrácia – integrálna súčasť mimotelového obehu.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997.

   

  Purgiňová R, Šarmírová K, Gašparovičová K, Soják V, Kostolný M, Hraška V.

  Ekonomické aspekty pri liečbe kardiochirurgických pacientov.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, III. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, 20.11.1997.

   

  Hrtánek T., Horváthová E., Mislovič B., Bučinová E.

  Použitie etomidátu a propofolu pri katetrizácii srdca u detí.

  Konferencia pediatrickej anestézie a intenzívnej Medicíny

  Bratislava, Február 1997

   

  Mislovič B., Hrtánek T., Horváthová E.

  Kombinácia midazolam-alfentanil a thiopental-midazolam-alfentanil v detskej anestézii.

  Konferencia pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny

  DFNsP, Bratislava, Február 1997

   

  1996

   

  Úloha anesteziológa v manažmente novorodencov s jednokomorovou cirkuláciou.

  Pracovná konferencia Detského kardiocentra, II. Memoriál Prof. I. Jakubcovej

  DFNsP, Bratislava, November 1996

   

  Sýkora J., Hulmanová-Horváthová E.

  Anestézia s použitím vysokých dávok opiátov u detí s vrodenou srdcovou chybou.

  Konferencia pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny

  DFNsP, Bratislava, Jún 1996

   

  Hulmanová-Horváthová E., Jergušová D., Sýkora J.

  Anestézia a jej komplikácie u detí s Fallotovou tetralógiou

  Konferencia pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny

  DFNsP, Jún 1996

   

  Hulmanová-Horváthová E., Sýkora J., Lajchová M.

  Vplyv anestetík na ochranu mozgu počas zástavy cirkulácie u novorodencov.

  Kongres Pediatrickej Chirurgie

  Tále, Jún 1996

   

  Hulmanová-Horváthová E., Hlavenka J., Lajchová M.

  Význam oxymetrie a kapnometrie počas anestézie u novorodencov a detí s jednokomorovou cirkuláciou.

  3. Kongres slovenských anestéziológov

  Bojnice, Máj 1996

   

  Hulmanová-Horváthová E., Sýkora J

  Etomidát u detských kardiochirurgických pacientov počas hlbokej hypotermie a zástavy cirkulácie.

  3. kongres slovenských anestéziológov

  Bojnice, Máj 1996

  Celá správa.. | Komentované: 1412x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..

    Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.