Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * Prenatálne echokardiografické vyšetrenie plodu     Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, I. poschodie (v nemocničnej časti).

  • Ultrazvuk I: č. dverí 105, tel.: 02/59371 779
  • Termíny vyšetrenia:
   • utorok:   10:00-14:30 hod.
   • streda:   13:00-14:30 hod.
   • štvrtok:   8:00-14:30 hod.
  Lekári:

 • MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
 • MUDr. Peter Tittel, PhD.
 • MUDr. Peter Olejník, PhD.

 •    Ročne realizujeme asi 200-300 prenatálnych echokardiografických vyšetrení. Prioritne vyšetrujeme srdcovo-cievny systém. Komplexne hodnotíme anatómiu srdca a veľkých ciev plodu, funkciu a prípadné poruchy rytmu srdca plodu.

     Vyšetrenie sa realizuje najčastejšie v 20.-24. týždni tehotenstva, v prípade potreby aj v neskorších štádiách tehotnosti. Ultrazvukové vyšetrenie na našom pracovisku trvá v priemere 30 minút.

     Na návštevu našej prenatálnej ambulancie pacientky dopredu objednávame (prosíme o dodržiavanie termínu a času!). Tehotné k nám odporúčajú predovšetkým gynekológovia - pôrodníci, príp. genetici, detskí kardiológovia alebo kardiológovia pre dospelých. Na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou aj odporúčací lístok a nález od gynekológa s popisom nájdeného patologického nálezu plodu; v prípade indikácie vyšetrenia pre výskyt vrodenej chyby srdca u matky alebo v rodine nález s popisom tejto srdcovej chyby.

     Indikáciou na ultrazvukové vyšetrenie plodu v Detskom kardiocentre sú :

  • Rizikové faktory, ktoré sa týkajú plodu:
   • zistené štrukturálne anomálie srdca plodu
   • tachykardia plodu >180/min. alebo bradykardia <120/min., resp. významná extrasystólia (nepravidelnosť srdcového rytmu) plodu
   • zistené štrukturálne anomálie iného orgánu plodu
   • dokázaná závažná genetická anomália plodu (trizómia)
   • významné zaostávanie plodu v raste

  • Rizikové faktory, ktoré sa týkajú matky:
   • vrodená štrukturálna srdcová chyba tehotnej (s výnimkou defektu predsieňového septa typu ost. secundum / foramen ovale alebo perzistujúci art. duktus)
   • cukrovka alebo systémové ochorenia spojiva matky
   • prekonané vírusové ochorenia v prvom trimestri tehotnosti
   • vplyv iných teratogénov počas tehotnosti

  • Rizikové faktory, ktoré sa týkajú blízkej rodiny:
   • závažná vrodená srdcová chyba u dieťaťa z predchádzajúcej tehotnosti matky
   • závažná vrodená srdcová chyba v blízkej rodine (matka, otec, súrodenec – s výnimkou defektu predsieňového septa typu ost. secundum / foramen ovale alebo perzistujúci art. duktus)

     Indikáciou na vyšetrenie u nás NIE SÚ (ak je pacientka bez nálezu inej patológie alebo bez inej indikácie – viď vyššie) :

  • vek tehotnej nad 35 rokov
  • in vitro fertilizácia (umelé oplodnenie)
  • viacpočetná gravidita

     Vrodené srdcové chyby sa vyskytujú približne u 0,8 % všetkých živo narodených detí. Pre ich vznik má najväčší význam prvých 90 dní vývoja plodu. Ak v tomto termíne na plod pôsobia negatívne vplyvy, môže sa vývoj srdca uberať nesprávnou cestou.

     Viac ako 90% vrodených srdcových chýb má multifaktoriálnu etiológiu. Predpokladá sa, že vrodené srdcové chyby vznikajú pôsobením jedného alebo niekoľkých teratogénnych faktorov u jedincov, ktorí na to majú aj genetické podklady. Teratogénne môžu byť niektoré vírusové ochorenia, lieky, ale taktiež narastá význam vplyvu nevyhovujúceho životného prostredia.

     Vrodené chyby môžu vyskytnúť aj v rodinách, v ktorých niektorí z členov mali takúto chybu. Ak má jeden z rodičov vrodenú srdcovú chybu, riziko výskytu u ich detí je 3-10%. Ak sa zdravým rodičom narodí jedno dieťa s vrodenou srdcovou chybou, je riziko výskytu u ďalšieho dieťaťa okolo 1-5%.

     U detí matiek s cukrovkou sa vrodené srdcové chyby vyskytujú približne v 5%. Možný je tiež záchyt vrodenej chyby srdce alebo prítomnosť významnej arytmie u matiek so systémových ochorením spojiva (napríklad SLE).

     V súčasnosti dokážeme ultrazvukom diagnostikovať viac ako 90%, predovšetkým tých najzávažnejších, vrodených srdcových chýb. Ultrazvukové vyšetrenie dopĺňa, na druhej strane ale v žiadnom prípade nenahrádza genetické vyšetrenie! Na základe zhodnotenia morfológie srdca nie sme schopní s absolútnou istotou vylúčiť genetické postihnutie (Downov syndróm alebo iné genetické anomálie).

     V prípade nálezu vrodenej srdcovej chyby plodu sa na základe presnej anatómie (a ďalších pridružených nálezov) určuje ďalší postup pri adekvátnej starostlivosti o plod. Zvažujeme tiež ideálny termín a najvhodnejší spôsob vedenia pôrodu. V prípade závažnej srdcovej chyby, predovšetkým ak je kritická alebo riziková v novorodeneckom období, sa tehotné ženy pred pôrodom hospitalizujú na gynekologických pracoviskách v tesnej blízkosti Detského kardiocentra. S týmito gynekologickými klinikami veľmi úzko spolupracujeme a v prípade potreby je dieťa bezprostredne po pôrode preložené na naše pracovisko, kde dostane maximálnu možnú opateru.

  Celá správa.. | Komentované: 1037x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..

    Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.