Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * IV. letný tábor pre deti s kardiologickými
       ochoreniami

  Detský Kardiotábor - 1.-14.júl 2006 , Liptovský Ján

       Dieťa trpiace kardiologickým ochorením so sebou prináša okrem rozmeru medicínskeho aj rozmer psychosociálny. Už narodenie dieťaťa so srdcovou chybou má dopad na celú rodinu. Matka obyčajne spolu s ním znáša všetky hospitalizácie, vyšetrenia i operácie, potom s ním zostáva roky doma, nakoľko tieto deti často nemôžu navštevovať kolektívne zariadenia, a otec sa stáva hlavným živiteľom rodiny. Mať doma choré dieťa, o ktoré sa treba ustavične strarať a zabezpečovať mu všetko, čo potrebuje, je dnes značná ekonomická záťaž. Strach o jeho život a neustály stres tiež narobia svoje a nie každá rodina toto unesie. Navyše, aj keď je dieťa už z najhoršieho vonku, rodičia ho nadmerne ochraňujú, priam úzkostlivo dbajú o jeho zdravie, nedovolia mu, aby bolo samostatné, nemá šancu nadväzovať sociálne vzťahy so svojími rovesníkmi a je silne naviazané na mamu či otca. A práve tieto všetky dôvody nás donútili popremýšlať ako týmto deťom pomôcť, aby sa trošku osamostatnili, nadobudli stratené sebavedomie, naviazali priateľstvá. Napadlo nás, že ideálnym riešením by bol letný tábor. Ibaže deti s chorobami srdca nespĺňajú podmienky pre bežné tábory, neraz nestíhajú pri zdravých deťoch a samozrejme, aj organizátori bežných táborov majú strach vziať ich so sebou. Okrem toho tieto deti potrebujúšpeciálny prístup, keďže nemajú vytvorené sociálne vzťahy a do kolektívu zdravých detí, ktoré sú dnes mimoriadne dravé, až agresívne, by nemuseli zapadnúť. A tak pred štyrmi rokmi vznikla myšlienka založiť pre deti s chorobami srdca kardiotábor.

  Foto 2006 - IV. letný tábor pre deti

  Detský Kardiotábor - 1.-14.júl 2006 , Liptovský Ján

       Patronát nad kardiotáborom má Slovenská kardiologická spoločnosť a Nadácia detského kardiocentra, pričom organizátorom je občianske združenie Klub detskej nádeje, ktorého poslaním je pomáhať a podporovať deti dlhodobo choré a hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, ktoré okrem kardiotáborov usporadúva už od roku 1999 tábory pre deti s onkologickými ochoreniami.
       Prvý kardiotábor sa podarilo zorganizovať v lete roku 2003 na Kysuciach v Oščadnici, nasledujúce ročníky 2004-2005 sa kardiotábor uskutočnil v Hronci v regióne Čierny Balog a posledný, podobne vydarený ročník sa zrealizoval od 1.-14.júla 2006 v Liptovskom Jáne. Jednotlivého ročníka sa zúčastnuje priemerne 32-36 deti z celého Slovenska, spolu sa ich na štyroch ročníkoch prestriedalo už vyše 100.
       Aby sa tábor mohol uskutočniť je nevyhnutné zohnať sponzorov, ktorí pobyt detí a náklady spojené s realizáciou tábora zaplatia. Keďže mnohé deti s chorobami srdca pochádzajú zo sociálne slabších rodín, ktoré sú už dosť vyčerpané náročnou liečbou a nákupom drahých liekov pre svojich potomkov, všetci majú kardiotábor zdarma. Ten pritom stojí nemalé peniaze – rozpočet pre tento ročník bol cca 350 000 SK. Naštasie vždy sa nám podarilo zohnať sponzorov, ktorí neváhali a rozhodli sa prispieť na dobrú vec. Tento rok našimi generálnymi sponzormi boli Slovenská kardiologická spoločnosť, Nadácia detského kardiocentra a Nadácia Detí Slovenska, každoročne organizujúca známu akciu Hodina deťom, ďalej sme finančné prostriedky získali prostreníctvom zbierky z 2% dane cez Klubom detskej nádeje, z ďaľších sponzorov treba spomenúť firmy ako Abbott, Medlab, Intes, Rajo, Ikea, Magistrát hl. Mesta Bratislavy, či profesionálna armáda SR, ktoré darovali deťom materiálne veci, ako aj ceny do súťaží.
       Kardiotábor je určený deťom s kardiologickými ochoreniami vo veku od 7–15 rokov, pričom vekový priemer sa pohybuje okolo 10-11 rokov. Rodičia sa o ňom zväčša dozvedajú prostredníctvom rajónneho detského kardiológa, ktorého s dieťaťom navštevujú a oni majú vo svojich ambulanciách prihlášky, ktoré stačí vyplniť, zaslať a potom už len čakať na odpoveď. O aktuálne pripravovanom Kardiotábore sú rajónny detský kardiológovia podrobne informovaní aj na odbornej konferencii „Deň Detskej Kardiológie“ organizovanej každoročne v marci v Martine. Nie všetky prihlásené deti sa do tábora dostanú. Aj tento rok ich bolo prihlásených 45, kapacita však bola len 36 detí. O tom, kto nakoniec do tábora pocestuje a kto nie, potom rozhoduje predovšetkým diagnóza dieťaťa a sociálny status rodiny. Z hľadiska diagnóz sme aj tento rok mali zastúpené veľmi široké spektrum. Od korigovaných necyanotických chýb so skratom, cez korigované L-TGA, D-TGA Transpozície, korigované chlopňové chyby, Fallotove tetralógie po kompletnej korekcii, kardiomyopatie, poruchy rytmu s implantovanými kardiostimulátormi až po komplexné cyanotické chyby prevedené na jednokomorovú Fontánovskú cirkuláciu. Na predchádzjúcich ročníkoch sa zúčastnilo aj dieťa s transplantovaným srdcom.
       Vzhľadom na nutnú individuálnu starostlivosť o niektoré deti je vyšší počet vedúcich priam nevyhnutnosťou. Tými sú väčšinou študenti vysokých škôl ( medici, pedagógovia ), ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou s chorými deťmi, nadobudnutými počas predchádzajúcich táborov a počas práce s pacientami na oddeleniach DFNsP v Bratislave. Zdravotný dohľad nad deťmi má atestovaný detský kardiológ z kardiologického oddelenia DKC Bratislava. Navyše o organizovaní tábora je upovedomená najbližšia nemocnica s detským oddelením a takisto aj najbližší rajónny detský kardiológ. Touto cestou by sme chceli za vynikajúcu spoluprácu poďakovať MUDr. Tisovčíkovej z Brezna a MUDr. Kalinayiovej z Liptovského Mikuláša, ako aj samozrejme všetkým detským kardiológom, ktorí sa aktívne zapojili do táborovej osvety.
       Ďaľším dôležitým dôvodom veľkého počtu vedúcich je aj snaha o vytvorenie čo najpestrejšieho programu pre deti. Táboru sa vždy snažíme vniesť nejaký zaujímavý námet, od ktorého sa potom odvíja celý program počas trvania tábora. Tento posledný ročník sa niesol v duchu „Ostrova pokladov“, kedy vedúci prvý deň deťom divadelnou formou v postavách „kapitána , lodného zbrojnoša, misionára, navigátora, atď…“ vysvetlili, že sa nachádzajú v období niekoľkých storočí v minulosti, kedy sa objavovali nové kontinenty a oceány ovládali piráti, skrývajúci na vzdialenom, neznámom ostrove obrovský poklad a že práve oni „ 36 odvážnych námorníkov“ sú tými vyvolenými , ktorý v spoločnej flotile, počas dvojtýždňovej plavby majú dosiahnuť tento cieľ – Ostrov pokladov. Kapitán deti rozdelil do štyroch posádok a kým vyrazili, museli si posádky pre svoju loď zvoliť meno, vyrobiť originálnu vlajku, vymyslieť bojový pokrik. Keďže lokalizácia Ostrova pokladov bola neznáma, dostávali sa k nemu čoraz bližšie skladaním kúskov mapy, ktoré každý deň nachádzali po úspešnom absolvovaní úloh a hier na „ostrove“, ktorý sme daný deň navštívili. Každý ostrov - tým pádom každý deň - bol pre deti iný, navštívili sme „praveký ostrov, rozprávkový ostrov, ostrov športu, atď…“. Danému ostrovu bol program prispôsobený tématicky, čo do hier, či kostýmov. Deti si zahrali rôzne netradičné športy, absolvovali množstvo vychádzok v krásnych lesoch v okolí Liptovského Jána, samozrejme všetko v medziach fyzických možností detí. Počas najväčších horúčav sa venovali výtvarným dielňam a večer nechýbala diskotéka, spev pri ohni, či táborová „Kapitán hľadá Superstar“. Námorníci boli spočiatku hanblivejšií, utiahnutejší, ale postupne sa stávali aktívnejšími, sebavedomejšími, vytvorili si postupne pevné priateľstvá. V súťažiach bojovali za seba, no zároveň aj za celú svoju loď i celú námornú flotilu, a tak nebolo prekvapením že Ostrov pokladov nakoniec objavili. Drahokamy, ani peniaze v ňom však neboli. Vedúci v ňom ukryli spoločné táborové fotografie, pamätné medaily a množstvo suvenírov, ktoré budú pre deti po mnoho rokov nezabudnuteľnou táborovou spomienkov. Veľmi atraktívnym spestrením „dvojtýždňovej plavby „ boli aj výlety do okolia. Vzhľadom na to, že mnohé deti pochádzajú zo sociálne slabších rodín, niektoré deti sa dostali na miesta, kde ešte neboli – napríklad do jaskyne. Keďže rodičia sa ich snažia zo všetkých síl chrániť pred možným ochorením či úrazom, až vyše polovica detí nevedela plávať a bolo pre ne veľkým zážitkom, keď niekoľkokrát mohli navštíviť kúpalisko. Mnohé boli po prvýkrát vo Vysokých Tatrách, kde absolvovali jednoduchú túru na Hrebienok a Studenovodské vodopády. Okrem toho navštívili skanzen Liptovskej dediny v Pribyline, užili si pre náš tábor „vysoko aktuálnu“ plavbu ľoďou po Liptovskej Mare a pod úpätím Západných Tatier sa povozili na koňoch.
       Po skončení tábora sa deti vracajú k rodičom oddýchnuté, plné zážitkov, no zároveň sebavedomejšie a samostatnejšie, čo im po prázdninách pomôže aj v škole medzi svojími zdravými rovesníkmi. V mene organizačného výboru veríme, že sa nám nabudúci rok podarí pripraviť už piaty ročník kardiotábora pre ďaľších našich detských kardiologických pacientov.

  Autori: MUDr. P.Olejník, MUDr. M.Hrebík MPH, M. Horníková
  Celá správa.. | Komentované: 2732x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..

    Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.