Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * INFO pre rodičov

   Najdôležitejším poslaním nášho oddelenia je zlepšiť zdravotný stav každého dieťaťa. Starostlivosť je „zameraná na rodinu“, a preto sa snažíme o vytvorenie spolupráce, porozumenia a rešpektu medzi rodičmi a zdravotníckymi pracovníkmi s veľkým dôrazom na vzájomnú komunikáciu. Základom takejto spolupráce je konať v čo najlepšom záujme dieťaťa.

  Najčastejšie otázky: • Ktorí pacienti sú najčastejšie prijatí na OAIM?
   Na oddelenie OAIM sú najčastejšie prijatí pacienti s vrodenou alebo získanou chybou srdca, alebo so srdcovým zlyhaním, vyžadujúci intenzívne sledovanie a liečbu.
  späť


 • Aké sú návštevné hodiny?
   Na oddelení je návštevný poriadok od 7:00 – 22:00 hod výlučne pre zákonných zástupcov pacienta. Počas invazívneho či neinvazívneho výkonu, reoperácie, revízie u Vášho, ale aj u iného dieťatka, alebo vizity je nevyhnutné, aby ste oddelenie OAIM opustili. Akonáhle bude možný Váš opätovný príchod k lôžku Vášho dieťatka, príslušná sestra Vás príde zavolať. Bližšie informácie nájdete v časti Návštevný poriadok (nižšie).
  späť


 • Ako mám kontaktovať OAIM, ak som mimo svojho dieťatka? Kto a komu budú podávané informácie o stave môjho dieťatka?
   Informácie o zdravotnom stave Vášho dieťatka Vám podá príslušný ošetrujúci alebo službukonajúci lekár osobne alebo telefonicky. Iným, ako zákonným zástupcom informácie podané nebudú.
  späť


 • Ako bude prebiehať informovanosť počas hospitalizácie na OAIM?
   Po ukončení rannej primárskej vizity, dennej vizity a zhodnotení výsledkov príslušných vyšetrení Vám ošetrujúci lekár podá informácie o aktuálnom stave dieťatka a plánovaných vyšetreniach, resp. liečbe.
  späť


 • Aká je prevádzka OAIM, aby naša prítomnosť nenarušila priebeh hospitalizácie nášho a ostatných detí?
   Návštevné hodiny na našom oddelení sú každý deň od 7:00 do 22:00 len pre rodičov dieťatka. K jednému lôžku púšťame maximálne 2 osoby. Vo výnimočných prípadoch je možné pustiť aj iného príbuzného, ktorého návštevu musí povoliť lekár a ošetrujúca sestra. Detailné informácie sú prítomné v Návštevnom poriadku OAIM.
   Pred naším oddelením je zvonček. Ak prichádzate na oddelenie, zvoňte na tlačidlo „pooperačná izba 1“. Po vstupe na oddelenie počkajte vo vestibule. Sestra, ktorá Vás pustila, Vás príde informovať, či môžete isť k lôžku dieťaťa. Vo vestibule sa nachádzajú skrinky, do ktorých si môžete uzamknúť svoje cennosti, a kľúč si vziať so sebou na oddelenie. Nezabudnite nám kľúč po odchode vrátiť. K lôžku pristupujte oblečení v plášti, ktorý nájdete vo vestibule. Plášť po odchode z oddelenia zavesíte na vešiak s číslom boxu, na ktorom leží Vaše dieťa. Plášť budete používať výlučne Vy. Pri vstupe priamo na oddelenie si umyte a vydezinfikujte ruky. Prstene, hodinky a náramky sú miestom prežívania baktérií. Preto Vás žiadame, aby ste si ich pri návšteve zložili. Pri východe z oddelenia je po ľavej strane namontovaný držiak s dezinfekčným roztokom. Keď opúšťate oddelenie, vydezinfikujte si ruky.
   Pokiaľ nemôžete byť počas hospitalizácie Vášho dieťa prítomní, telefonické informácie poskytujeme rodičom a výnimočne prarodičom (nie známym a vzdialeným príbuzným) počas celého dňa s výnimkou času rannej a poobednej vizity. Informovať sa môžete na telefónnom čísle 02/ 59371 729.
  späť


 • Aká je možnosť ubytovania a stravovania počas hospitalizácie môjho dieťaťa na OAIM?
   Rodičia majú právo na ubytovanie v nemocnici počas hospitalizácie ich neplnoletého dieťaťa. Pre rodičov sú rodičovské izby k dispozícii na Kardiologickom a Kardiochirurgickom oddelení. Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca. Matky do 3 rokov veku dieťaťa podľa platných predpisov neplatia poplatok za ubytovanie. Ostatných rodičov žiadame uhradiť poplatky pred odchodom domov v prijímacej kancelárii, ktorá sa nachádza na 5. poschodí. Za 1 deň ubytovania zaplatíte 3,31€.
  Strava pre dieťa hospitalizované na našom oddelení je zabezpečovaná z mliečnej alebo nemocničnej kuchyne. Po dohovore je však možné priniesť obľúbený nápoj alebo jedlo. V prípade, že ste pred operáciu dieťatko dojčili, mlieko si naďalej odstriekavajte a dajte zmraziť. Keď bude stav prebiehať bez komplikácií, v dojčení môžete pokračovať. Ak máte pri dojčení problémy (málo mlieka, dieťa sa zle prisáva..) požiadajte nás o pomoc. Na našom oddelení je personál školený na túto problematiku a ochotne Vám poradí.
   Stravu pre doprovod dieťaťa je možné objednať pri jeho prijatí alebo kedykoľvek v priebehu hospitalizácie denne do 11:00 u vedúcej alebo staničnej sestry. Upozornite nás v prípade, že sa rozhodnete odísť na niekoľko dní z nemocnice. Ošetrujúca sestra Vás počas Vašej neprítomnosti odhlási zo stravy. Dojčiace matky majú stravu zadarmo, ostaní si môžu stravu objednať za nasledujúce poplatky: Raňajky – 1€, Obed – 3,60€, Večera – 2,80€, Celodenná strava 6,75€.  Strava sa vydáva na oddelení, kde ste ubytovaní.
   Čas výdaja stravy: raňajky 7:00 – 8:00, obed – 12:30 – 14:30, večera – 17:00 – 18:00.
  Prosíme Vás, aby ste dodržiavali časový harmonogram podávania stravy.

   Využitie lôžkových a stravovacích služieb je dobrovoľné a rodičia si môžu zvoliť alternatívny spôsob ubytovania a stravovania (napr. u známych v blízkom okolí, na ubytovni SZU). Informačný leták o ubytovaní a cenách na ubytovni SZU (hneď oproti nemocnici) visí vo vestibule nášho oddelenia.
  späť


 • Aké iné stravovacie možnosti sú v blízkosti OAIM?
   V prípade Vášho záujmu môžete využiť zariadenia, ktoré sú v priestoroch nemocnice. Na „0“ poschodí sa nachádza:
  Pizzeria 7:00 – 16:30      Drogéria 9:00 – 16:00
  Bufet 7:00 - 17:00      Lekáreň 8:00 – 17:00
  Na -3 poschodí je Bufet otvorený od 7:00 do 14:30
  V okolí nemocnice nájdete iné stravovacie možnosti, lekáreň, kvetinárstvo, drogériu, poštu.
  späť


 • Kam bude preložené moje dieťa po stabilizovaní stavu?
   Po stabilizovaná klinického stavu je dieťatko preložené na Jednotku intenzívnej starostlivosti Kardiologického, alebo Kardiochirurgického oddelenia.
  späť


 • Aké sú možnosti pre veriacich?
   V priestoroch DFNsP je prítomná Kaplnka pre veriacich. Na žiadosť rodičov je možné zabezpečiť rímsko- aj grécko-katolícky krst dieťatka, a vo výnimočných prípadoch (po dohovore s primárom oddelenia) aj prítomnosť iných rodinných príbuzných.
  späť


 • Návštevný poriadok na OAIM
   Pred plánovaným výkonom u spolupracujúcich pacientov je možná návšteva pacienta na našom oddelení v rámci psychologickej prípravy na operačný výkon. Spolu s rodičmi sú pacienti oboznámení s prostredím, potrebe monitoringu, ako aj prevádzke oddelenia počas pobytu pacienta na OAIM. Návštevný poriadok je nasledovný:
  • Pri príchode na naše oddelenie zvoňte prosím na označenom zvončeku krátko.
   Po vstupe na oddelenie vyčkajte vo vestibule. Personál Vás príde informovať, či môžete ísť k lôžku dieťaťa.
  • Vo vestibule sa nachádzajú skrinky, do ktorých si môžete uzamknúť svoje cennosti a kľúč si vziať so sebou na oddelenie. Nezabudnite kľúč pri odchode z oddelenia vrátiť. Za cennosti, peniaze, osobné veci a doklady nezodpovedáme.
  • K lôžku dieťaťa pristupujte oblečení v jednorázovom plášti, ktorý je uložený vo vstupnej chodbe oddelenia, umyte a vydezinfikujte si ruky. Oblečený plášť musí byť zaviazaný. Prstene, hodinky a náramky sú zdrojom uchovávania baktérií a možnej infekcie vášho dieťaťa, a preto si ich zložte z rúk ešte pred ich dezinfekciou.
  • Dieťaťu môžete priniesť veci bežnej potreby (napr. hygienické potreby, plienky, toaletné potreby) a iné osobné veci (napr. hračky, osobné oblečenie, deku).
  • Svojho dieťaťa sa môžete dotýkať po dohovore s ošetrujúcou sestrou. Ošetrujúca sestra Vás môže zapojiť do spolupráce pri ošetrovateľskej starostlivosti o Vaše dieťa. Je dôležité riadiť sa jej pokynmi.
  • Počas návštevy svojho dieťaťa zabezpečte ošetrujúcej sestre priestor v okolí lôžka aspoň z jednej strany.
  • Návštevné hodiny na našom oddelení sú od 7:00 – 22:00 len pre rodičov dieťaťa. O prerušenie návštevy Vás požiadame v týchto prípadoch:
   • odovzdávanie sesterskej rannej smeny od 6:40 – 7:10 a večernej smeny od 18:40 – 20:10
   • počas rannej vizity od 7:30 -9:30 a poobednej vizity od 14:30 – 15:30
   • v prípade terapeutického alebo diagnostického výkonu (ultrazvukové vyšetrenie, bronchoskopia, pichanie cievnych vstupov a pod.....)
   • v prípade príjmu pacienta na oddelenie
  • Pokiaľ sa Vy alebo Vaši príbuzní cítite chorí, vyhnite sa návštevám svojho dieťaťa, čím zabránite vzniku komplikácií pri jeho uzdravovaní.
  • Mobilné telefóny majte prosím po vstupe na oddelenie v tichom režime. Prosíme netelefonovať pri lôžku dieťaťa.
  • Telefonicky sa môžete informovať o svojom dieťati na čísle 02/59 371 729 (oddelenie).
  • Osobne alebo telefonicky môžu byť informovaní o zdravotnom stave dieťaťa len najbližší príbuzní dieťaťa, t.j. rodičia, pestúni (v prípade profesionálnej rodiny) alebo iný zákonný zástupca určený súdom a sociálnou kuratelou.
  • Dodržiavajte časový harmonogram podávania stravy pre rodičov na oddelení, kde ste ubytovaní (5.poschodie).
  • Ostané informácie nájdete v brožúrke pre rodičov, ktorú dostanete od vedúcej sestry oddelenia.
  späť  Súvisiace články:
  Kritické vrodené chyby srdca (13.08.2013)
  Anestéza (24.07.2013)
  INFO pre lekárov (24.07.2013)
  Tím OAIM (24.07.2013)
  Kontakt (24.07.2013)
  Činnosť OAIM (24.07.2013)
  Štruktúra oddelenia OAIM (Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny) DKC SR (24.07.2013)

  Celá správa.. | Komentované: 10552x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..
 •   Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.