Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * Kritické vrodené chyby srdca

  Medzi najzávažnejšie vrodené chyby srdca patria tie, pri ktorých dochádza k závažnému obmedzeniu prietoku do tela (systémového prietoku), ktoré napriek rýchlej diagnostike a liečbe pacienta môžu mať nepriaznivú prognózu:


  1. Kritická aortálna stenóza (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Pri tejto vrodenej chybe srdca dochádza ku kritickému zúženiu veľkosti aortálnej chlopne (cez ktorú prechádza krv do cievy zásobujúcej telo pacienta). Chyba vyžaduje včasné katetrizačné alebo chirurgické riešenie.
  2. Koartácia aorty (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Pri tejto vrodenej chybe dochádza k vytvoreniu kritického zúženia aorty - cievy zásobujúcej telo pacienta, najčastejšie v hrudnej oblasti. U novorodencov je zásobenie systémovej cirkulácie závislé od prítomnosti perzistujúceho duktus arteriosus – cievy, ktorá v období pred narodením bola fyziologicky prítomná.
  3. Hypoplastický ľavokomorový syndróm (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Pri tejto vrodenej chybe nedochádza k vyvinutiu ľavej predsiene, ľavej komory a chlopní, ktoré s nimi súvisia. Obr. (1- zúžená alebo nepriechodná mitrálna chlopňa, 2 – zúžená alebo nepriechodná aortálna chlopňa, 3 – nevyvinutá ľavá komora, 4 – nedovyvinutý aortálny oblúk, 5 – koarktácia aorty, 6 – medzipredsieňová komunikácia). Jediným riešením chyby je možnosť jednokomorovej cirkulácie, kde spoločná komora (v tomto prípade pravá komora) zabezpečuje pľúcny aj systémový prietok. Operačný výkon je vysokorizikový, niekoľko-etapový a spojený s výskytom viacerých komplikácií aj počas ďalšieho sledovania pacientov.
  4. Interrupcia aortálneho oblúka (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Pri tejto vrodenej chybe nedochádza k normálnemu vyvinutiu aortálneho oblúka (zabezpečujúceho prietok krvi do tela pacienta), pri ktorom je prerušený jeho priebeh v rôznom úseku. Okrem toho býva prítomný defekt komorového septa a rôzne varianty postihnutia chlopní.
  Nemenej dôležitú skupinu kritických vrodených chýb predstavujú chyby spojené s rôznym stupňom cyanózy (omodraním) pacienta a rôznym stupňom pľúcneho prietoku:


  1. D-Transpozícia veľkých ciev(Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Vrodená chyba srdca je charakterizovaná anomálnym odstupom veľkých ciev z komôr: 1 – aorta odstupuje z pravej komory (RV), 2 – pľúcna artéria odstupuje z ľavej komory (LV). Zmiešanie krvi zabezpečuje spojka z prenatálneho obdobia (3), ktorú po stanovení diagnózy udržiavame otvorenú pomocou liekov až do obdobia včasnej operácie.
  2. Atrézia pľúcnice s defektom komorového septa alebo bez neho (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Vrodená chyba srdca je charakterizovaná nedostatočným vyvinutím príp. až nepriechodnosťou pľúcnej chlopne, cez ktorú by mal prechádzať krv do pľúcnej artérie a tak zabezpečovať okysličenie krvi v pľúcach. AP – šípka). Táto chyba je závislá od dostatočnej komunikácie na predsieňovej úrovni, perzistujúceho duktu, príp. aj defektu komorového septa.
  3. Fallotova tetralógia (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Táto vrodená chyba je kombináciou viacerých defektov – defektu komorového septa, zúženia pľúcnej chlopne, nasadania aorty a zhrubnutia svaloviny pravej komory ako dôsledku týchto patologických nálezov.
  4. Úplný anomálny návrat pľúcnych žíl (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Táto vrodená chyba srdca môže byť spojená so život ohrozujúcim stavom, ak anomálne vyúsťujúce pľúcne žily (PV) do pravého srdca sú spojené s prekážkou prietoku. Táto varianta vyžaduje urýchlené operačné riešenie u pacienta.
  5. Spoločný arteriálny trunkus (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Predstavuje chybu, kde je vyvinutá jedna veľká cieva (1) zabezpečujúca prietok do celého tela včítane pľúc. Okrem toho je prítomné rôzne postihnutie spoločnej chlopne (2) a defekt komorového septa (3). Napriek operačnému riešeniu majú títo pacienti viaceré komplikácie a vyžadujú dôsledné kardiologické sledovanie.
  6. Atrézia trojcípej chlopne (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Predstavuje vrodenú chybu, pri ktorej nie je priechodná chlopňa (2) zabezpečujúca prietok z pravej predsiene (1) do pravej komory (4). Krv smeruje z pravej predsiene do ľavej komory (3) a cez defekt medzi komorami (5) do pľúc.
  7. Kritická pľúcna stenóza (Obr. prevzatý z www.pted.org)

  Táto vrodená chyba srdca je spojená so zúžením chlopne pľúcnice (cievy zásobujúcej pľúcny prietok a okysličenie krvi v pľúcach). Zúženie môže byť na rôznych úrovniach (A – nad chlopňou, B – v úrovni chlopne, C – pod chlopňou) a spôsobuje, že pravá komora musí pracovať proti väčšiemu odporu.

  Súvisiace články:
  Anestéza (24.07.2013)
  INFO pre rodičov (24.07.2013)
  INFO pre lekárov (24.07.2013)
  Tím OAIM (24.07.2013)
  Kontakt (24.07.2013)
  Činnosť OAIM (24.07.2013)
  Štruktúra oddelenia OAIM (Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny) DKC SR (24.07.2013)

  Celá správa.. | Komentované: 3865x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..

    Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.