Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * Klinika detskej kardiológie LF UK


     Klinika detskej kardiológie LFUK vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal dňa 1.4.2003 - Prof. MUDr. Jozef Mašura CSc., FSCAI, FESC.


  Pracovníci Kliniky detskej kardiológie LFUK

  Prof. MUDr. Jozef Mašura CSc., FSCAI, FESC, FAEPC

  Prof. MUDr. Jozef Mašura CSc., FSCAI, FESC, FAEPC
  Prednosta Kliniky detskej kardiológie LFUK
  MUDr. Peter Olejník PhD.

  MUDr. Peter Olejník PhD.
  Tajomník kliniky (Odborný asistent LFUK)
  Mgr. Klaudia Bolebruchová

  Mgr. Klaudia Bolebruchová
  Sekretariát kliniky LF UK
  MUDr. Marko Bjeloševič

  MUDr. Marko Bjeloševič
  Asistent LFUK
  MUDr. Jaroslav Tomko

  MUDr. Jaroslav Tomko
  Asistent LFUK
  MUDr. Mária Bártová

  MUDr. Mária Bártová
  Asistent LFUK

  Pracovníci s čiastočným úväzkom a na dohodu

  MUDr. Pavol Kunovský PhD., MBA

  MUDr. Pavol Kunovský PhD., MBA
  Odborný asistent LFUK
  Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

  Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
   
  MUDr. Viera Vršanská, CSc.

  MUDr. Viera Vršanská, CSc.
   
  MUDr. Matúš Kováč

  MUDr. Matúš Kováč
  Asistent LFUK


     Pracovníci kliniky zabezpečujú pregraduálnu a postgraduálnu výučbu detskej kardiológie pre študentov a lekárov. Pregraduálnu výchovu zabezpečujú od 1.4.2003. Odborná výučba pre domácich ako aj zahraničných študentov V. a VI. ročníka LFUK Bratislava sa realizuje formou seminárov a praktických stáží na kardiologickom oddelení (vrátane úseku porúch rytmu), JIS kardiologického oddelenia, na oddelení funkčného vyšetrovania a na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH a.s. DKC. Na pokrytí širokého spektra výučby sa podieľajú aj ostatní lekári NÚSCH a.s. DKC. O náročnosti výučby na klinike detskej kardiológie hovorí aj fakt, že počas školského roku 2009/2010 výučbu na klinike absolvovalo 559 domácich a 70 zahraničných študentov LFUK s celkovým súčtom 15935 študentohodín.

     Dôležitou súčasťou pregraduálnej výučby na klinike je aj vedenie riešiteľov diplomových prác, ktoré sa od školského roku 2010/2011 stali pre študentov LFUK povinnou súčasťou štúdia. Od školského roka 2009/2010 sa pracovníci kliniky spolu s ostatnými lekármi NÚSCH a.s. DKC podieľali na vedení a následnej úspešnej obhajobe diplomových prác 5 zahraničných a 8 domácich študentov LFUK. Počas školského roku 2013/2014 vedú pracovníci kliniky 14 domácich a 12 zahraničných riešitelov diplomových prác. (Ako písať diplomovú prácu.)

     Klinika detskej kardiológie koncom roka 2010 získala akreditáciu MZ SR na postgraduálne vzdelávania v detskej kardiológii. Na základe toho sa stala jediným pracoviskom v rámci SR, ktoré umožňuje nadstavbovú špecializáciu v odbore detská kardiológia.

     Klinika umožňuje záujemcom – detským kardiológom - zúčastniť sa 1 týždňových doškolovacích echokardiografických kurzov – viď: Echokurz

     Neopomenuteľnou náplňou kliniky je vedecko-výskumná činnosť. Pracovníci kliniky sú pravidelnými prispievateľmi odborných článkov v domácich a zahraničných odborných periodikách zameraných na problematiku detskej kardiológie. Taktiež sa aktívne zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách zameraných na problematiku detskej kardiológie.

     Dizertačnú prácu doteraz úspešne obhájili štyria doktorandi pôsobiaci na našej klinike.


  Publikačná činnosť:
  http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2370

  Linky na elektronické učebnice:

     Intenzívna starostlivosť o deti s ochorením srdca: Ľ. Kováčiková, r.2011

     Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii: J. Mašura, Z.Venczelová, r. 2010

     CT-angiografia v detskej kardiológii: P. Olejník, Z. Berecová, P.Bořuta, J. Mašura, r.2012


  Priamy link: Kompatibilita MRI vyšetrenia s kovovými implantátmi: www.MRIsafety.com  Celá správa.. | Komentované: 3x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..

    Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.