Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Memoriál Prof. Jakubcovej 2016

14. 9. 2016

Dňa 10.-11. novembra sa uskutoční memoriál Prof. Ireny Jakubcovej. Pozvánka pre odbornú verejnosť

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok