Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiotábor DKC

1. 2. 2016

sa uskutoční termíne od 2. do 16. júla 2016 v Škole v prírode Šípková v Terchovej. Určený je 40 deťom dlhodobo liečeným na srdcové ochorenia vo veku od 6 do 15 rokov. Detailné podmienky a informácie nájdete v prihláške.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok