Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

XXI. memoriál prof. Ireny Jakubcovej

13. 10. 2015

sa uskutoční 19-20.11.2015.

Pozvánka

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok