Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiotábor DKC

26. 1. 2015

sa uskutoční termíne od 4. do 18. júla 2015 na chate Bačkárka v Makove . Určený je 35 až 40 deťom dlhodobo liečeným na srdcové ochorenia vo veku od 6 do 15 rokov

Prihláška

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok