Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Desať rokov spoločnej cesty

16. 10. 2019

V tomto roku si pripomíname neuveriteľných desať rokov spoločnej cesty Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. a Detského kardiocentra.

Spolupráca priniesla množstvo nových prvkov a vzácnych skúseností, ktorých výsledkom je úspešnosť liečby pacientov prechádzajúcich z rúk expertov v detskej kardiológii do sveta dospelých pacientov špičkového kardiologického pracoviska NÚSCH, a.s.

Pri tejto príležitosti Nadácia Detského kardiocentra zorganizovala podujatie, ktoré sa nieslo v duchu osláv tejto vzácnej spolupráce. Na hostí čakalo aj milé prekvapenie. 

Viac sa dočítate na webovej stránke Nadácie Detského kardiocentra.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok