Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Nový pavilón DKC

25. 2. 2021

NOVÉ DETSKÉ KARDIOCENTRUM v Bratislave

Unikátne pracovisko otvorilo brány pre malých pacientov

Dlhé roky trvajúce dohady o vlastných priestoroch pre Detské kardiocentrum (DKC) sa podarilo zmeniť v realitu poklepaním základného kameňa v máji 2017. Dnes sa sen stal skutočnosťou.

„Naši malí pacienti už majú dôstojné podmienky na liečbu a lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci kvalitné prostredie a podmienky na svoju prácu,“ uviedol generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA.

DKC je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., od 01.01.2009. Ide o jediné špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev.

V tesnej blízkosti Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. a nového Detského kardiocentra tak je na jednom mieste komplexná zdravotná starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až do staroby. Prináša to množstvo medicínskych, ale aj ekonomických výhod, efektívnejšie využívanie prístrojov, ako je CT a magnetická rezonancia. Úzka spolupráca oboch pracovísk umožní kvalitatívne neporovnateľnú starostlivosť o kardiovaskulárnych pacientov.

Nové DKC má ambulantnú časť, lôžkovú časť, dve kardiochirurgické sály, jednu hybridnú katetrizačnú sálu a ďalšie priestory, napríklad na výučbu. Súčasťou DKC je aj hotelové ubytovanie pre rodičov detí s kapacitou 18 postelí.

Veľkou výhodou nových priestorov je umiestnenie jednotlivých oddelení podľa logického toku zdravotnej starostlivosti. Optimálnym riešením je aj bezprostredné susedstvo hybridného katetrizačného pracoviska, operačných sál s Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a JIS.

Súčasťou projektu DKC je aj rozšírenie parkovacích kapacít. Parkovací dom prinesie viac pohodlia pre pacientov aj personál.

Architektonickým riešením a moderným prístrojovým vybavením je nové DKC jedným z najprogresívnejších zariadení tohto druhu v Európe.

 
Fakty o DKC:

  • Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku.
  • Po jeho vzniku klesla úmrtnosť na choroby srdca u detí z 15 % na 3 %.
  • Ročne vykoná viac ako 300 operácií srdca a ďalších 300 katetrizácií.
  • Až 10-tisíc pacientov navštívi ročne ambulancie v DKC.
  • Prvá operácia - defekt predsieňového septa sa uskutočnila 24.03.1992.
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok