Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

DKC na 2. mieste

22. 3. 2021

ZP Dôvera: Detské nemocnice dostali počas pandémie lepšie hodnotenie pacientov

Slovenskí pacienti boli počas roka poznačeného pandémiou nového koronavírusu spokojní viac s detskými nemocnicami. Vyplýva to z hodnotenia takmer 6500 poistencov súkromnej zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera. O výsledkoch informoval na tlačovej konferencii vo štvrtok 18.03.2021 jej generálny riaditeľ Martin Kultan.
Rebríček zdravotníckych zariadení ZP Dôvera vznikol po 15. raz. Priemerná dosiahnutá známka 1,53 je podľa Kultana najlepšou za posledné roky. Spomedzi fakultných nemocníc dostala najlepšiu známku od poistencov Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Po nej nasledovali v najlepšom hodnotení bratislavská Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a Univerzitná nemocnica Martin.
Kultan uviedol, že odpovede na všetky otázky mali v priemere lepšie hodnotenie ako vlani. Domnieva sa, že to súvisí s pandémiou. Zhodnotil, že nielen súkromná zdravotná poisťovňa, ale aj pacienti si veľmi dobre uvedomujú, akým náročným obdobím prechádza slovenské zdravotníctvo a slovenské nemocnice.
Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy. Sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času. Dotazníky pozostávali z dvanástich otázok. Pacienti hodnotili ako v škole, teda známkami od 1 po 5.
Najväčším skokanom tohto roka bola Nemocnica s poliklinikou Myjava, ktorá v kategórii všeobecných nemocníc postúpila z minuloročného 33. miesta na tohtoročné štvrté.
V kategórii všeobecných nemocníc hodnotených z pohľadu pacienta sa najlepšie umiestnili Nemocnica Agel Košice-Šaca, ďalej Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník a Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia Bratislava.
Najlepšie hodnoteným špecializovaným zdravotníckym zariadením je podľa pacientov Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava. Nasledujú Cinre Bratislava a Národný endokrinologický a diabetologický ústav.
V kategórii ostatných zdravotníckych zariadení sú z pohľadu pacienta najlepšie hodnotené Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica a Clinica Orthopedica Bratislava.
So zdravotnou starostlivosťou, spokojnosťou s lekármi a so sestrami sú pacienti najviac spokojní v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety. Po ňom nasleduje Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – Detské kardiocentrum a Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni.
Naopak, najmenej boli spokojní s lekármi a so sestrami v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici, v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch.

zdroj: TASR

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok