Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

NOVÉ VIDEÁ

3. 5. 2021

HĽADÁME SESTRY DO DETSKÉHO KARDIOCENTRA 

Milé sestry, stále vás hľadáme, aby ste doplnili náš, už teraz skvelý tím, v novom špičkovom pavilóne Detského kardiocentra. ❤️ Práca s detičkami je veľmi záslužná a inšpirujúca a v novej modernej budove aj krásna a dôstojná. 

Staňte sa súčasťou profesionálneho a milého tímu. Budeme sa na vás tešiť. 

V prípade záujmu o prácu sestry, si pozrite videá z jednotlivých oddelení, ktoré sme pre vás pripravili. Nájdete v nich aj potrebné kontakty. 

VIDEÁ

Hľadáme sestry na JIS DKC
https://youtu.be/lCK23ri4-Tk

Hľadáme sestry na Kardiologické odd. DKC
https://youtu.be/llTA_-ft-HM

Hľadáme sestry na OAIM DKC
https://youtu.be/9d_k_fCbNhE

Staňte sa srdcom Detského kardiocentra

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok