Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

11. 5. 2021

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. mája si každoročne pripomíname Medzinárodný deň sestier. Všetky sestry si zaslúžia pochvalu, poďakovanie a ochranu. Ďakujeme za vašu silu a námahu, ktorú vkladáte do práce, za odvahu a entuziazmus, s ktorými zvládate často veľmi náročné situácie, za vaše veľké srdce.

Aj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., chce vyzdvihnúť prácu sestier, ako i všetkých zdravotníckych pracovníkov na úseku ošetrovateľskej starostlivosti. Všetkým totiž patrí veľká vďaka nielen za ich každodennú prácu, ale aj za statočnosť.

Milé sestry, váš dotyk lieči a Váš úsmev pacientom pomáha. Ste srdcom našej zdravotnej starostlivosti a my sme vďační, že Vás máme.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok