Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Ambulantné vyšetrenie

25. 10. 2021

AMBULANTNÉ VYŠETRENIE

Do ambulantného traktu DKC je povolený vstup len 1 sprievodcu s dieťaťom. Od 25.10.2021 funguje ambulantný trakt v tzv. OTP režime pre zhoršenie pandemickej situácie v SR. Neočkované dieťa nad 2 roky a každý neočkovaný sprievodca sa musia od 24.11.2021 preukázať pri príchode na štandardné ambulantné vyšetrenie a ambulantné vyšetrenie ECHO, CT a MRI bez uspatia negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hod. (prípadne negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod). Výnimku z potreby testu predstavuje potvrdenie o plnom očkovaní proti COVID-19, resp. o prekonaní COVID-19 infekcie za posledných 180 dní.

Test je možné zabezpečiť denne objednaním sa cestou portálu korona gov.sk v regionálnych odberových miestach https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_ag.php

V blízkosti Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., je to: AG UNB L. Dérera - Nemocnica Kramáre
Bratislavský kraj, odbočka z hlavnej cesty na Centrálny príjem - Limbová 2645/5

MOM pri UNB - Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, príjazd k CPO
Pondelok: 7:30-15:30 Utorok: 7:30-15:30 Streda: 7:30-15:30 Štvrtok: 7:30-15:30 Piatok: 7:30-15:30 Sobota: 8:00-12:00 Nedeľa: 8:00-12:00, počas štátnych sviatkov sa testovanie nevykonáva.

Pacienti a sprievodcovia, ktorí nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú nasmerovaní na mobilné odberové miesto na Kramároch.


Deti do 2 rokov nemusia byť pred vyšetrením testované.
Sprievodcovia detí mladších ako 2 roky sú povinní preukázať sa aktuálnym negatívnym testom, potvrdením o plnom zaočkovaní proti COVID-19.

Od dňa 25.10.2021 je každý sprievodca dieťaťa, resp. dospelý pacient (napr. tehotná žena pred prenatálnym vyšetrením alebo pacient nad 18 rokov) povinný vypísať Čestné prehlásenie osoby pri vstupe do budovy NÚSCH, a.s.-DKC. Čestné prehlásenie je na jednom tlačive spoločne pre pacienta a sprievodcu.

Pri ambulantných CT, ECHO a MRI vyšetreniach s potrebou uspatia u detí do 1 roka, je postačujúci negatívny PCR test pre sprievodnú osobu, u detí nad 1 rok – požadujeme negatívny PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín u dieťaťa aj sprievodnej osoby. Toto pravidlo platí bez ohľadu na stav zaočkovanosti osôb proti COVID-19.

V prebúdzacej miestnosti môže byť s dieťaťom len 1 sprievodca.

Na spiroergometriu a spirometriu sa naďalej vyžaduje negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín (vyšetrenie sa vykonáva bez respirátora s vysokou produkciou aerosólu) bez ohľadu na stav zaočkovanosti osoby proti COVID-19. Pre sprievodcu pacienta platí OTP režim.

Pacientky na prenatálne echokardiografické vyšetrenie musia spĺňať od 25.10.2021 kritériá OTP režimu (24 hodinový Ag test, resp. 72 hodinový PCR test, kompletné zaočkovanie, doklad o prekonaní COVID-19).

V prípade klinických známok respiračnej infekcie u pacienta alebo sprievodcu alebo úzkeho kontaktu s človekom pozitívnym na COVID-19 žiadame rodičov o telefonické preobjednanie ambulantného vyšetrenia na iný termín (tel.č. 02/59 320 860).

Prosíme súčasne o dodržiavanie presného času ambulantného vyšetrenia, aby nedochádzalo ku nežiaducej kumulácii osôb v čakárni DKC. Prosíme dodržiavať vyhradené miesta v čakárni a odstup od ostatných osôb v čakárni.

V prípade pozitivity na COVID-19 alebo dokázaného kontaktu s týmto vírusom, prosíme telefonicky kontaktovať DKC (medzi 12:00 a 14:00 hod.) a preložiť si termín ambulantného vyšetrenia (02/59 320 860) alebo hospitalizácie (02/59 320 844). V prípade, že nie ste schopní zabezpečiť testovanie na COVID-19 pred návštevou DKC, kontaktujte pediatra svojho dieťaťa a poraďte sa s ním.

Všetky opatrenia robíme pre bezpečnosť našich pacientov, ich rodín a nás všetkých.  Ak nastanú zmeny prevádzky DKC, budeme Vás opäť informovať.

Ďakujeme.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok