Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

XXVII. MEMORIÁL prof. Jakubcovej

19. 9. 2022

XXVII. MEMORIÁL prof. IRENY JAKUBCOVEJ

Slovenská kardiologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej kardiológie, Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. a Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., pripravujú
v dňoch 10
. - 11.11.2022 už XXVII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej "Prvá informácia." 

Kde? - NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava  (konferenčná sála, -2. poschodie)

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok