Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Misijný pobyt v Keni

2. 4. 2019

Zahraničný misijný klinický pobyt v nemocnici v Nairobi, Keňa (10. - 16.3.2019)

Cieľom misijného pobytu slovensko-českého tímu lekárov a sestier (8 členov + manažér) pod vedením kardiochirurga MUDr. Rudolfa Porubana a manažéra Jána Husára bola operačná a perioperačná starostlivosť o detských pacientov s komplexnými vrodenými chybami srdca, a to v spolupráci s tímom kenských odborníkov. Počas 5 pracovných dní podstúpilo operáciu 9 detí (vek 10 mesiacov – 20 rokov).

Súčasťou pôsobenia nášho tímu v Mater Hospital bola inklúzia a edukácia miestneho personálu v diagnostickom, liečebnom a ošetrovateľskom procese. Počas pobytu mali slovenskí lekári možnosť stretnúť sa s vedením nemocnice Mater Hospital, ktorého ambíciou je ďalej rozvíjať program starostlivosti o vrodené chyby srdca.
Nešlo len o odovzdávanie poznatkov, skúsenosti a priamu liečbu zahraničných pacientov, ale aj o veľmi dôležité nadobudnutie odborných vedomostí o prirodzenom vývoji chorôb, ktoré sú u nás v súčasnosti operované oveľa včasnejšie.

Pozrite si reportáž, ktorá bola odvysielaná na TV JOJ.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok