Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Jeden výťažok, päť prístrojov

24. 4. 2019

Jeden výťažok, päť prístrojov
Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s., sa už viac ako 25 rokov špičkovo stará o deti s vrodenou chybou srdca, a to od narodenia až po dospelosť. Kvalitný tím zdravotného personálu robí v tomto jedinom špecializovanom pracovisku na Slovensku zákroky na svetovej úrovni. Obrovskou pomocou sú dôležité prístroje, ktoré sú nápomocné pri diagnostike a liečbe malých pacientov. Pomocnú ruku nám už niekoľko rokov podáva spoločnosť CEWE, ktorá predáva svoj kalendár a výťažok venuje Nadácii Detského kardiocentra.

Spoločnosť CEWE, a.s, sa špecializuje na fotografie, avšak už niekoľko rokov venuje pozornosť a tiež svoje srdce malým pacientom s vrodenou chybou srdca. Už tretí rok sa rozhodli predávať svoj kalendár, z ktorého výťažku pomohli tým, ktorí to tak veľmi potrebujú. Tento rok sa podarilo vyzbierať úctyhodnú a doposiaľ najvyššiu sumu, a to krásnych 9 178 eur. Na oddelenia tak pribudnú štyri nové pulzné oxymetre, ktoré slúžia na rýchle overenie saturácie kyslíka u pacientov a tiež jeden prístroj na podporu dýchania pre malých pacientov s vrodenou chybou srdca.

Spomínané prístroje prišli v stredu 24.4.2019 oficiálne odovzdať na oddelenie Detského kardiocentra obchodný riaditeľ spoločnosti CEWE pán Miloš Zámečník, spolu s ambasádorom projektu Jurajom Bačom. Poputovali do rúk primárov jednotlivých oddelení Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., MUDr. Martina Záhorca, PhD. a Doc. MUDr. Ľubice Kováčikovej, PhD. „Ďakujeme spoločnosti CEWE a tiež ich skvelým zákazníkom, pretože vďaka nim nám na oddelenie pribudli nové prístroje. Pulzná oxymetria je pomerne rýchla, dostupná a užitočná vyšetrovacia metóda, ktorá nás orientačne informuje o okysličení krvi vyšetrovaného jedinca. Hlavný význam pulznej oxymetrie je rýchle overenie saturácie kyslíka u pacientov predovšetkým s ochoreniami  srdca a pľúc. U detí s vrodenými chybami srdca pulzná oxymetria patrí medzi základné kardiologické  vyšetrenia. Ako bonus dokáže tento prístroj merať aj tepovú frekvenciu, ktorá býva druhým číslom na displeji. Taktiež prístroj na podporu dýchania je nesmierne prínosný na našom oddelení,“ povedala pani primárka Ľubica Kováčiková.
Ambasádorom projektu je už tretí rok sympatický herec Juraj Bača. „Je to krásna myšlienka. Bol som na oddeleniach Detského kardiocentra osobne už niekoľkokrát a videl som tie detičky, ochotných lekárov a sestry, ktorí tam nechávajú svoje srdce. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu a dúfam, že prístroje v čo najvyššej možnej miere pomôžu malým deťom s chorým srdiečkom,“ dodal obľúbený herec.

Reportáž odvysielaná na TA3:
https://www.ta3.com/clanok/1153463/staraju-sa-o-deti-uz-25-rokov-predstavili-pristroje-pre-detske-srdcia.html

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok