Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Detské kardiocentrum sa radí s odborníkmi z Philadelphie

27. 4. 2018

Detské kardiocentrum sa radí s odborníkmi z Philadelphie a pripomenulo si 5. výročie.

Viac informácii tu

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok