Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Deň detskej kardiológie 2018

15. 3. 2018

14. apríl 2018 o 9:00, Donovaly, Hotel Galileo – kongresová sála

Program

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok