Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Ordinačné hodiny na ambulanciách

Na ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú, resp. sú vyšetrení na základe doporučenia okresného kardiológa a dohovore termínu vyšetrenia. V prípade, že pacientovi dohodnutý termín nevyhovuje, je možné si počas ambulantných hodín telefonicky dohodnúť nový termín na telefónnom čísle 02/59 320 860.

Hodiny:

  • 8:00 - 13:00 / 13:00 - 14:30
  • pondelok, piatok : 8:00 - 13:00, potom ÚPS

Ambulancia 

Telefón: 02/59 320 860

Pondelok 08:00 - 13:00 MUDr. Dinka

Utorok

08:00 - 14:30 MUDr. Mináriková

Streda

09:00 - 14:30 MUDr. Illíková

Štvrtok

08:00 - 14:30 MUDr. Mináriková

Piatok

08:00 - 13:00 MUDr. Záhorec

Ambulancia 

Telefón: 02/59 320 860

Pondelok 08:00 - 13:00 MUDr. Kollárová

Utorok

08:00 - 14:30 MUDr. Olejník

Streda

09:00 - 14:30 MUDr. Tittelová

Štvrtok

08:00 - 14:30 MUDr. Goldschmidtová

Piatok

08:00 - 13:00 MUDr. Kollárová

Ambulancia 

Telefón: 02/59 320 860

Pondelok

08:00 - 13:00
13:00 - 15:00

MUDr. Harenčárová
MUDr. Krajčí

Utorok

08:00 - 14:30 MUDr. Vršanská

Streda

09:00 - 14:30 MUDr. Kunovský

Štvrtok

08:00 - 14:30 MUDr. Čulen

Piatok

08:00 - 13:00 MUDr. Zemánková
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok