Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Arytmológia

Štruktúra oddelenia

Arytmologické oddelenie Detského kardiocentra má niekoľko funkčných častí:

 • funkčné vyšetrenia - 1. poschodie nemocničnej časti, OFV, č. dverí 103, tel. 59371776, ergometria, ekg holter, vegetatívne testy, kontroly kardiostimulátorov, head-up tilt test, ezofagové elektrofyziologické vyš.
 • ambulancia - 2. posch. poliklinickej časti, č. dverí 208, 209, tel. 59371 - 444, 854, streda 8:00 - 15:00 h.
 • lôžková časť - 5. posch. nemocničnej časti, kardiologické odd. + JIS, tel. 59371255 odd., 59371322 JIS
 • katetrizačné laboratórium - 1. posch. nemocničnej časti, elektorfyziologické vyšetrenia, implantácie KS

Činnosť oddelenia

Arytmologické oddelenie vykonáva tieto vyšetrenia:

 • EKG
 • vegetatívne testy
 • srdcová variabilita
 • vektorkardiografia
 • neskoré potenciály
 • liekové testy
 • 24 - hodinové EKG Holterovo monitorovanie
 • ergometria
 • komplexné vyšetrenie synkop
 • implantácia a dlhodobé sledovanie kardiostimulátora
 • elektrofyziológia - ezofagová

V spolupráci s NÚSCH:

 • interkardinálna invazívna elektrofyziológia
 • rádiofrekvenčná katétrová ablácia arytmogénnych substrátov
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok