Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiológia

Štruktúra oddelenia

Kardiologické oddelenie sa nachádza na V. poschodí v nemocničnej časti budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Súčasťou oddelenia je ambulantná časť, ktorá je umiestnená v poliklinickej časti Detskej fakultnej nemocnice na II. poschodí.

Kardiologické oddelenie je diagnostickou a terapeutickou zložkou Detského kardiocentra. Poskytuje 24 hodín denne komplexné služby v rámci diagnostiky a liečby vrodených aj získaných srdcových chýb - či už pre potreby Detského kardiocentra, alebo v spolupráci s inými oddeleniami Detskej fakultnej nemocnice, príp. vyšetrenia a konzultácie pre iné detské alebo aj dospelé pracoviská.

Oddelenie pozostáva zo štyroch zložiek:

Kontakty

Detská kardiológia a JIS DKC

 

Sekretariát DKL: kl. 638

Bc. Slobodníková Emília

Jendrušová Katarína

 

Primár: 

MUDr. Záhorec Martin, PhD.

zahorec (zavinac) dkc-sr.sk

 

Zástupca primára:

MUDr. Illiková Viera, PhD.

illikova (zavinac) dkc-sr.sk

 

Primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie:

MUDr. Illiková Viera, PhD.

illikova (zavinac) dkc-sr.sk
arytmie (zavinac) dkc-sr.sk

 

Vedúci lekár úseku ambulancií:

MUDr. Andrea Harenčárová

 

Kardiologické oddelenie: (objednávanie pacientov na hospitalizáciu) kl. 255, 254

MUDr. Bjeloševič Marko

MUDr. Goldschmidtová Erika

MUDr. Gregorová Lenka

MUDr. Harenčárová Andrea

MUDr. Chalupka Michal

MUDr. Kollárová Eva

MUDr. Majerová Lenka

MUDr. Mináriková Marianna

doc. MUDr. Olejník Peter, PhD.

MUDr. Tomko Jaroslav

MUDr. Zemanková Jana

 

Ambulancie DKC: (objednávanie pacientov na vyšetrenie) kl. 444

 

Primár Kardiologickej JIS:

MUDr. Kunovský Pavol, PhD., MBA

 

Lekári Kardiologickej JIS:  kl. 322, 324

MUDr. Kováč Matúš

MUDr. Tittelová Jana

 

Úseková sestra Kardiologické  odd.: kl. 255

Bc. Szeifert Erik

 

Úseková sestra arytmií: kl. 248, 255, 776

Bc. Maximová Janka

arytmie (zavinac) dkc-sr.sk

 

Úseková sestra JIS: kl.322, 324

Mgr. Muráňová Lenka

 

Metodická sestra:, kl. 322, 255

Mgr. Sedliaková Jana, PhD.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok