Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Činnosť oddelenia

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny zabezpečuje anestéziu a špecializovanú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť detským pacientom s vrodenými chybami srdca. Naším cieľom je stabilizácia celkového stavu pacienta s kritickou vrodenou chybou srdca a udržiavanie životných funkcií. Sme integrovaným pracoviskom s celoštátnym pôsobením.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok