Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Úsek anestézie

Úsek anestézie zabezpečuje anestéziologickú a resuscitačnú starostlivosť pacientom s vrodenými a získanými ochoreniami srdca počas nasledujúcich výkonov:

  • operačný výkon s použitím alebo bez použitia mimotelového obehu
  • katetrizácia srdca a veľkých ciev
  • elekrtofyziologické vyšetrenie srdca a rádiofrekvenčná ablácia
  • iné diagnostické a intervenčné výkony, napr. vyšetrenie pomocou CT alebo magnetickou rezonanciou

Pred samotným operačným a katetrizačným výkonom je nevyhnuté absolvovať:

Pracovníci úseku anestézie sa snažia zavádzať do praxe nové postupy, vo vedeckej časti sa sústreďujú najmä na sledovanie krvácania u pacientov, riziká mimotelového obehu atď.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok