Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Úsek intenzívnej medicíny

Úsek intenzívnej medicíny OAIM Detského kardiocentra zabezpečuje lôžkovú resuscitačnú starostlivosť  detským pacientom s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. Tím skúsených intenzivistov a intenzivistických sestier zabezpečuje nonstop pokrytie resuscitačnej starostlivosti na 10-tich lôžkach OAIM Detského kardiocentra.

Záber úseku intenzívnej medicíny Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je mimoriadne obsiahly a možno ho zhrnúť do nasledovných oblastí:

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok