Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 2 59 320 111

Orientácia v našich budovách

budovy

Naša nemocnica má 3 budovy

 • Hlavná budova
 • Budova B
 • Budova Detského kardiocentra - DKC

Na pravej strane pred vstupom do hlavnej budovy nájdete navigačnú tabuľu, podľa ktorej sa u nás rýchlo zorientujete.

Jednotlivé poschodia sú odlíšené farbou. Na poschodí sa nachádza niekoľko blokov – A, B, C, D, E.

Ambulancie a lôžkové oddelenia NÚSCH, a.s.

 

Hlavná budova

vstup tabuľa

recepcia

Vľavo: recepcia

recepcia

Vpravo: Centrálna evidencia

Centrálna evidencia: 02/ 59 320 243, 02/ 59 320 843

Ústredňa: 02/ 59 320 111

Recepcia v hlavnej budove: 02/ 59 320 203

Každý pacient, ktorý k nám ide na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, sa musí zaregistrovať v Centrálnej evidencii.

Sestry Vás požiadajú o predloženie:

 • občianskeho preukazu
 • preukazu poistenca
 • odporúčania od lekára špecialistu

V hlavnej budove nájdete aj bankomat, verejnú lekáreň Srdce, bufet, automaty na kávu a nealkoholické nápoje a kaplnku.

V každej z našich budov na recepcii je aj automat na úhradu parkovania.

 

Budova B

budova b budova s mostom

Recepcia v budove B: 02/ 59 320 204

V tejto budove sa nachádzajú oddelenia:
Oddelenie  zlyhávania a transplantácie srdca: 02/ 59 320 264
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie: 02/ 59 320 398

Na prízemí okrem recepcie nájdete ambulancie týchto oddelení:

 • Arytmologická ambulancia č. 1: 02/ 59 320 255
 • Arytmologická ambulancia č. 2: 02/ 59 320 254
 • Arytmologická ambulancia č. 3: 02/ 59 320 354
 • Kardiologická ambulancia 5/1: 02/ 59 320 359
 • Kardiologická ambulancia 5/2: 02/ 59 320 459

V budove B nájdete automat na úhradu parkovania a automaty na kávu a nealkoholické nápoje.

Na streche budovy sa nachádza heliport.

 

Budova Detského kardiocentra - DKC

dkc dkc

Po vstupe do vestibulu na pravej strane sa musí každý detský pacient registrovať v Centrálnej evidencii.

Pacienti sú vyšetrení na základe doporučenia rajónneho/okresného kardiológa a dohovore termínu vyšetreniaNa ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú telefonicky 02/ 59 320 860 alebo prostrednícvom emailu objednaniedkc@nusch.sk.

Telefónne kontakty:

 • Evidencia a príjem pacientov (objednanie, informácie): 02/ 59 320 860 (v čase 12:00 - 14:00)
 • Kardiologické oddelenie: 02/ 59 320 844, 845
 • Kardiochirurgické oddelenie: 02/ 59 320 840, 841
 • JIS: 02/ 59 320 817, 818
 • OAIM (RAPKA): 02/ 59 320 807, 808
 • Objednávanie liekov: 02/ 59 320 151

V budove Detského kardiocentra - DKC sa nachádzajú automat na úhradu parkovania, bufet, automaty na kávu, sladkosti a nealkoholické nápoje.

 

Parkovanie pri NÚSCH, a.s. - pre pacientov a návštevy

parkovací dom

 • prvé 2 hodiny parkovania zdarma
 • každá ďalšia začatá hodina 2 eurá
 • parkovné uhradíte v automatoch vo všetkých troch budovách (vstupné haly) alebo bankomatovou kartou priamo pri rampe pri odchode z parkoviska
 • platba iba platobnou kartou alebo platbou cez mobil priamo cez terminál pri parkovacej rampe - max do 20,- Eur
 • platba cez parkovaciu aplikáciu ParkDots: ParkDots - Mestský parkovací systém

Technický kontakt

V prípade, že sa na vjazde alebo výjazde máte problém, kontaktujte dispečing cez hlasový komunikátor pri rampe alebo volajte na číslo 02/ 59 320 777.

 

Ako sa k nám dostanete

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok