Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Dotazník spokojnosti ambulantných pacientov (DKC)

Vážená pani, vážený pán, v snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť na ambulanciách, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je anonymný, údaje sú dôverné, budú použité na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti a za účelom odstránenia prípadných existujúcich nedostatkov. Ďakujeme za spoluprácu.

Vedenie NÚSCH, a.s. Pracovisko: Detské kardiocentrum

Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
Na príjem a vyšetrenia zdravotných sestier (EKG, TK...) sme nečakali dlhšie ako 15 min.
Na vyšetrenie lekára sme nečakali dlhšie ako 15 min.
Pri čakaní na ambulantné vyšetrenie sa všetci pracovníci snažili zabezpečiť pre dieťa minimálny stres.
Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
Lekár vo mne vzbudil pocit profesionality a istoty.
Správal sa a komunikoval s mojím dieťaťom osobne a milo.
Bol ochotný a trpezlivý odpovedať na moje otázky.
Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
K môjmu dieťaťu sa správala priateľsky.
Výkony, ktoré robila boli odvedené citlivo.
Zdravotná sestra bola ochotná odpovedať na moje otázky.
Moje dieťa oslovovala menom.
Zdravotné sestry sa mi v čase mojej potreby venovali.
Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
Výsledky testov a zákrokov mi lekári ochotne vysvetlili.
Pri chýbajúcom vyšetrení ma ochotne patrične usmernili.
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok