Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Dotazník spokojnosti ambulantnych pacientov na DKC

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste si našli  pár  minút  na vyplnenie dotazníka. Zaujímajú nás Vaše úprimné názory, či už pozitívne, alebo negatívne.

Vyplňujte ho v spolupráci s dieťaťom.

Vedenie NÚSCH, a.s. Pracovisko: Detské kardiocentrum

1 2 3 4 5
1. Na príjem a vyšetrenia sestier (EKG, TK...) sme nečakali dlhšie ako 15 min.
2. Na vyšetrenie lekára sme nečakali dlhšie ako 15 min.
3. Pri čakaní na ambulantné vyšetrenie sa všetci pracovníci snažili zabezpečiť pre dieťa minimálny stres.
4. Lekár vo mne vzbudil pocit profesionality a istoty.
5. Lekár sa správal a komunikoval s mojím dieťaťom osobne a milo.
6. Lekár bol ochotný a trpezlivý odpovedať na moje otázky.
7. Sestra sa k môjmu dieťaťu správala priateľsky.
8. Výkony, ktoré robila sestra boli odvedené citlivo.
9. Sestra bola ochotná odpovedať na moje otázky.
10. Sestra moje dieťa oslovovala menom.
11. Sestry sa mi v čase mojej potreby venovali
12. Výsledky testov a zákrokov mi lekári ochotne vysvetlili.
13. Pri chýbajúcom vyšetrení ma ochotne patrične usmernili.
Vyberte z ponúkaných možností, alebo uveďte inú, napr. sanitár a pod.

V prípade vážnych porušení Vašich práv, režimu oddelenia alebo iných závažných prevádzkových dôvodov, ktorých ste boli svedkom, môžete sa obrátiť na referenta sťažností a  kontroly  (02 /  59 320 548 )

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok