Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Dotazník spokojnosti pacientov (DKC)

Vážená pani, vážený pán, v snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť na ambulanciách, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je anonymný, údaje sú dôverné, budú použité na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti a za účelom odstránenia prípadných existujúcich nedostatkov. Ďakujeme za spoluprácu.

Vedenie NÚSCH, a.s. Pracovisko: Detské kardiocentrum

Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
Pracovník, ktorý ma vybavoval bol slušný a priateľský.
Všetky otázky boli zodpovedané k mojej spokojnosti.
Pri prijímaní na oddelenie sa všetci pracovníci snažili zabezpečiť pre dieťa minimálny stres.
Veľmi nesúhlasím Nesúhlasím Neviem Súhlasím Veľmi súhlasím
Lekár vo mne vzbudil pocit profesionality a istoty.
Správal sa a komunikoval s mojím dieťaťom osobne a milo.
Bol ochotný a trpezlivý odpovedať na moje otázky.
Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
K môjmu dieťaťu sa správala priateľsky.
Výkony, ktoré robila boli odvedené citlivo.
Sestra bola ochotná odpovedať na moje otázky.
Moje dieťa oslovovala menom.
Sestry sa mi v čase mojej potreby venovali.
Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
Výsledky testov a zákrokov mi lekári ochotne vysvetlili.
Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
Strava bola lepšia než bolo očakávané.
Strava bola podávaná načas.
Veľmi súhlasím Súhlasím Neviem Nesúhlasím Veľmi nesúhlasím
Moja izba bola udržiavaná v čistote.
Personál, ktorý upratoval izby pracoval zručne a správal sa milo.
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok