Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

XXVII. MEMORIÁL prof. Ireny Jakubcovej

10. 11. 2022

Slovenská kardiologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej kardiológie, Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. a Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., pripravili
v dňoch 10
. - 11.11.2022 už XXVII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej "Prvá informácia."

Súvisiace dokumenty

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok