Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiologické ambulancie

Štandardné ambulantné vyšetrenie pozostáva z registrácie pacienta (vstupná hala -2.poschodie).  Následne sestra odošle pacienta na príslušnú ambulanciu (podľa ošetrujúceho lekára pacienta - Ambulancia 2, Ambulancia 3 alebo Ambulancia 10), kde sestra zrealizuje EKG vyšetrenie a odmeria základné vitálne funkcie a podľa potreby odošle pacienta na RTG hrudníka. Lekár pacienta odborne vyšetrí. Súčasťou kardiologického vyšetrenia je aj echokardiografické vyšetrenie (ECHO). 

Pacienti sú vyšetrení na základe doporučenia rajónneho/okresného kardiológa a dohovore termínu vyšetreniaNa ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú telefonicky 02/59 320 860 alebo prostrednícvom emailu objednaniedkc@nusch.sk.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok