Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiológia

Štruktúra oddelenia

Kardiologické oddelenie sa nachádza na -1. poschodí.

Kardiologické oddelenie je diagnostickou a terapeutickou zložkou Detského kardiocentra. Poskytuje 24 hodín denne komplexné služby v rámci diagnostiky a liečby vrodených aj získaných srdcových chýb - či už pre potreby Detského kardiocentra, alebo v spolupráci s inými oddeleniami Detskej fakultnej nemocnice, príp. vyšetrenia a konzultácie pre iné detské alebo aj dospelé pracoviská.

Oddelenie pozostáva zo štyroch zložiek:

Kontakty

Detská kardiológia a JIS DKC


Sekretariát DKL

Jendrušová Katarína

Nagyová Jarmila


Primár DKL

MUDr. Záhorec Martin, PhD.

zahorec (zavinac) nusch.sk


Zástupca primára DKL

MUDr. Illiková Viera, PhD.

illikova (zavinac) nusch.sk


Psychológ

Mgr. Hana Gálová

Sociálny terapeut
Mgr. Mária Bokorová

Primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Illiková Viera, PhD.
illikova (zavinac) nusch.sk
arytmie (zavinac) nusch.sk


Vedúci lekár úseku ambulancií

MUDr. Andrea Harenčárová


Kardiologické oddelenie: (objednávanie pacientov na hospitalizáciu)

MUDr. Goldschmidtová Erika

MUDr. Harenčárová Andrea

MUDr. Chudá Zuzana

MUDr. Lapšová Michaela

MUDr. Lajmon Miloš

MUDr. Majerová Lenka

MUDr. Mináriková Marianna

doc. MUDr. Olejník Peter, PhD.

MUDr. Šubová Daniela

MUDr. Zemanková Jana

MUDr. Bjeloševič Marko - Odd. arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Chalupka Michal - Odd. arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Tomko Jaroslav - Odd. arytmií a kardiostimulácie


Ambulancie DKC: (objednávanie pacientov na vyšetrenie)

Primár DKL JIS: MUDr. Kunovský Pavol, PhD., MBA


Lekári DKL JIS

MUDr. Horváth Viviána

MUDr. Kováč Matúš

MUDr. Suchanová Veronika

MUDr. Tittelová Jana


Manažérka dennej zmeny arytmií

Bc. Maximová Jana

arytmie (zavinac) nusch.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok