Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

OAIM

Našu starostlivosť potrebujú detskí pacienti s vrodenou chybou srdca, ktorí musia podstúpiť kardiochirurgický zákrok, alebo pacienti s ochorením srdca v ohrození života. Špecializovaný tím lekárov a sestier poskytuje 24-hodinový dohľad a intenzívnu starostlivosť pre pacientov v kritickom stave od predčasne narodených novorodencov až po dospelých pacientov. Do nášho centra sú  z celého Slovenska transportovaní novorodenci s podozrením na vrodenú chybu srdca, diagnostikujeme a liečime aj tie najzávažnejšie prípady.

Okrem štandardnej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti  poskytujeme aj nekonvenčné spôsoby ventilácie, liečbu inhalačným oxidom dusnatým, mimotelovú mechanickú podporu cirkulácie (ECMO, LVAD a iné), transplantáciu srdca, starostlivosť o pacientov s otvoreným hrudníkom, peritoneálnu dialýzu, systémovú trombolýzu. V rámci perioperačnej starostlivosti zabezpečujeme krátkodobé i dlhodobé cievne vstupy, ktoré sú v niektorých prípadoch ponechané až do domácej starostlivosti. Pracujeme s konceptom bazálnej stimulácie, venujeme sa paliatívnej starostlivosti. Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zameraná nielen na detských pacientov, ale aj na ich rodiny. Obom rodičom preto umožňujeme byť v blízkosti svojho dieťaťa takmer neustále a podieľať sa tak na jeho liečbe a starostlivosti.

Súčasťou našej práce je aj edukačná a odborná činnosť. Spolupracujeme so zahraničnými pracoviskami ako Childrenˈs Hospital of Philadelphia, či Great Ormond Street Hospital for Children. Prostredníctvom pravidelných videokonferencií konzultujeme aj tie najťažšie prípady našich pacientov s komplexnými vrodenými chybami srdca. Naši lekári a sestry sa pravidelne zúčastňujú medzinárodného humanitárneho projektu v Keni a v Maroku.

Pre získanie najlepšej kvality života našich pacientov sa začal v súčasnosti projekt sledovania, podpory a intervencie v oblasti neuropsychického vývoja detí s vrodenou chybou srdca. V podmienkach Detského kardiocentra sledujeme dopad operácie a následnej pooperačnej starostlivosti na celkovú funkčnosť dieťaťa, zameriavame sa na podporu psychomotorického vývinu. Poradenstvo a liečba sú vedené v spolupráci s psychológmi a liečebnými pedagógmi. Na špičkovej starostlivosti o pacientov sa podieľa aj Nadácia Detského kardiocentra, ktorá podporuje Detské kardiocentrum finančne, vzdelávaním lekárov a podporou projektov.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok