Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

OFV

Oddelenie funkčného vyšetrovania možno z hľadiska metód rozdeliť na časť kde sa vykonávajú:

  • neinvazívne diagnostické metódy
  • invazívne vyšetrenia a intervenčné zákroky
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok