Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Normálne srdce

Na tomto mieste sa dozviete o anatómii a funkcii zdravého srdca. Je dobré sa oboznámiť s týmito informáciami ešte predtým, ako sa budete chcieť viac dozvedieť o jednotlivých srdcových chybách.

Srdce je svalový orgán tvorený štyrmi dutinami. Jeho veľkosť je približne ako Vaša päsť. Je uložené v hrudníku, za a mierne naľavo od hrudnej kosti. Dve horné dutiny srdca sa volajú predsiene a dve dolné komory. Svalovina, ktorá oddeľuje predsiene a komory na pravú a ľavú je medzipredsieňová a medzikomorová priehradka (septum).

Úlohou srdca je čerpať krv do celého organizmu a pľúc a tým zabezpečiť dostatočné množstvo kyslíka a výživy pre všetky tkanivá a orgány. Spätnému toku krvi bránia srdcové chlopne. V srdci sa nachádzajú štyri chlopne – trikuspidálna chlopňa oddeľuje pravú predsieň od pravej komory, pľúcna chlopňa oddeľuje pravú komoru od pľúcnej artérie, mitrálna chlopňa sa nachádza medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou a aortálna chlopňa je medzi ľavou komorou a aortou. Mitrálna chlopňa má dva cípy a ostatné chlopne sú trojcípe.

1. Horná dutá žila
2. Pravá predsieň
3. Pravá komora
4. Dolná dutá žila
5. Aorta
6. Pľúcna artéria
7. Pľúcne žily
8. Ľavá predsieň
9. Ľavá komorav
10. Medzikomorové septum
11. Osrdcovník
12. Srdcový sva
13. Srdcová výstelka

Srdce je spojené s piatimi veľkými cievami. Horná a dolná dutá žila zbierajú krv zo žíl (modrá krv) do pravej predsiene. Odtiaľ tečie krv cez trikuspidálnu chlopňu do pravej komory a cez pľúcnu artériu sa dostane do pľúc. V pľúcach sa krv zbaví kysličníka uhličitého a naviaže sa kyslík (červená krv). Štyrmi pľúcnymi žilami sa okysličená krv dostáva do ľavej predsiene, ďalej cez mitrálnu chlopňu do ľavej komory a cez aortu pod vysokým tlakom do celého tela.

1. Hlavový obeh
2. Bronchiálny strom
3. Arteriálna časť krvného obehu
4. Periférny obeh
5. Obeh v orgánoch tela
6. Venózny obeh
7. Pľúcny obeh

Srdce má vlastný prevodový systém, ktorý zabezpečuje srdcové sťahy, a tým činnosť srdca ako pumpy. Hlavný zdroj automatického srdcového rytmu sa volá sínusový uzol a nachádza sa v stene pravej predsiene. V sínusovom uzle vznikne elektrický impulz (vzruch), ktorý sa šíri na predsiene, ďalej cez predsieňovo-komorový uzol až na komory. Tento impulz podmieni sťah komôr (systolu) a následné vyvrhnutie krvi zo srdcových komôr do pľúc a celého tela. Srdcový sťah je vystriedaný ochabnutím komôr (diastolou), čo umožní ich naplnenie krvou. Počet srdcových sťahov voláme srdcovou frekvenciou. Novorodenci a malé deti majú vyššiu srdcovú frekvenciu (100 – 170 úderov/min) ako väčšie deti a dospelí (70 – 100 / min).

1. Sínusový uzol
2. Pravá predsieň
3. Predsieňovo-komorový uzol
4. Trikuspidálna chlopňa
5. Pravá komora
6. Papilárne svaly
7. Srdcový sval - myokard

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok