Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Williams-Beuren syndróm / DiGeorge syndróm

Informácie ohľadom spoločnosti Williamsovho syndrómu:
www.spolws.sk 

Informácie ohľadom pacientov s DiGeorge syndrómom:
www.digeorge.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok