Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Deň Detskej kardiológie

16. 4. 2019

27. apríl 2019 - "DEŇ DETSKEJ KARDIOLÓGIE"

Miesto: Donovaly, Hotel Galileo (kongresová sála)
Čas: 9:00

Podujatiu bude pridelený zodpovedajúci počet kreditov SACCME.

PROGRAM

Kontaktná osoba:
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
0905 324 039
ltvsro@gmail.com

Organizačný a programový výbor:
MUDr. Martin Záhorec, PhD.
MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
MUDr. Marián Hrebík, MPH
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

 

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok