Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Ocenenie "Biele srdce"

22. 5. 2019

Dňa 17. mája 2019 sa udeľovali ocenenia „Biele srdce." Jedno z nich získal Viliam Záborský (kategória Sestra v praxi).
Srdečne blahoželáme.

 

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok