Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Letný kardiotábor

9. 7. 2019

Aj tento rok sa detičky dlhodobo liečené na srdcové ochorenia mohli zúčastniť letného kardiotábora.

Zabávali sa v termíne 29.6. - 13.7.2019 na Duchonke.

Potešiť ich prišli aj zo spoločnosti Royal Water. Rozdali deťom liečivú minerálnu vodu, hračky a finančný príspevok. Veľmi pekne zo ❤️ ďakujeme.

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok