Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Lôžková časť

Lôžková časť

Lôžková časť sa nachádza na V. poschodí v nemocničnej časti budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Pre pacientov je k dispozícii 6 dvoj až trojlôžkových izieb. Ročne sa v lôžkovej časti zrealizuje 800-900 hospitalizácií

Z funkčného a štrukturálneho hľadiska sa lôžková časť delí na úsek malých detí (kojencov) a úsek veľkých detí. Súčasťou lôžkovej časti je aj Oddelenie arytmií a porúch rytmu. Pre všetky tri súčasti lôžkovej časti Kardiologického oddelenia je k dispozícii jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS).

Štruktúra pacientov hospitalizovaných v lôžkovej časti:

  • pacienti s novo diagnostikovanou srdcovou chybou potrebnou nastaviť na liečbu
  • pacienti liečení so srdcovou chybou pri zhoršení stavu
  • pacienti pred a po invazívnych terapeutických a diagnostických zákrokoch

U hospitalizovaných pacientov sa podľa potreby realizujú v spolupráci s Oddelením funkčnej diagnostiky a Oddelením arytmií a porúch rytmu mnohé neinvazívne a invazívne terapeutické zákroky. Súčasťou lôžkovej časti je jedáleň a detský kútik (foto)
Samozrejmosťou lôžkovej časti sú izby matiek (foto)
Jednou zo základných úloh personálu na našom pracovisku je dôsledné poskytovanie informácií, psychická podpora rodiny a dostatočná komunikácia s rodinou pacienta, ktorá je nevyhnutná na vybudovanie pocitu dôvery, že Vaše dieťa je v tomto ťažkom období v správnych rukách.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok