Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pracovníci

Pracovníci OAIM

Primárka:

 • doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

Zástupca primárky:

 • MUDr. Peter Škrak, PhD.

Vedúci lekár úseku anestéziológie:

 • MUDr. Tomáš Hrtánek

Lekári:

 • MUDr. Martin Fula
 • MUDr. Zuzana Hrubšová
 • MUDr. Kristián Kopáčik
 • MUDr. Ján Sýkora
 • MUDr. Jana Valachová
 • MUDr. Jana Budáčová
 • MUDr. Veronika Krasňanová
 • MUDr. Jana Lenártová
 • MUDr. Šimon Tokarčík
 • MUDr. Martin Genzor
 • MUDr. Tereza Zemešová
 • MUDr. Patrícia Tóbiová

Vedúca sestra:

 • Mgr. Miroslava Piteková

Manažérka dennej zmeny úseku anestéziológie:

 • Bc. Ľuboslava Gonosová

Manažérka dennej zmeny úseku intenzívnej medicíny:

 • Mgr. Eva Steberl

Metodická sestra:

 • Mgr. Monika Molnárová

Sestry úseku anestéziológie:

 • Bc. Alena Iványiová
 • Mgr. Jana Klausmanová
 • Mgr. Martina Skalová
 • Mgr. Mariana Flórová
 • Gabriela Serediová

Sestry úseku intenzívnej medicíny:

 • Lucia Al Jundi
 • Bc. Peter Benčko
 • Mgr. Mariana Bojdová
 • Mgr. Darina Kornélia Boledovičová
 • Lucia Brunčáková
 • Anna Fečová
 • Mgr. Katarína Galatová
 • Monika Győriová
 • Zuzana Hajtmánková
 • Mgr. Zuzana Haramiaová
 • Bc.  Miriama Holobradá
 • Bc. Zuzana Holubčíková
 • Erika Homolová
 • Judita Horváth
 • Monika Kadlecová
 • Mgr. Denisa Klamová
 • Bc. Zlatica Kočišová
 • Katarína Kohutová
 • Mgr. Katarína Končer
 • Mgr. Jana Korytárová
 • Mgr. Mária Labancová
 • Bc. Elena Lambotová
 • PhDr. Milan Laurinc
 • Mgr. Erika Lipovská
 • Barbora Macháčková
 • Bc. Ladislav Mészáros
 • Bc. Mária Murcinová
 • Andrea Nagyová
 • Bc. Aneta Nagyová
 • Bc. Hilária Novánszka
 • Mgr. Jana Paulovičová
 • Bc. Terézia Pavolková
 • Bc. Darina Peknušiaková
 • Naďa Sejčová
 • Mgr. Martina Soboličová
 • Mgr. Zuzana Stančíková
 • Mgr. Ľubomíra Škrabková
 • Eva Teperová
 • Fanni Vácziová
 • Anita Vargová
 • Viliam Záborský
 • Kristína Žembová
 • Mgr. Tatiana Žišková

Dokumentaristky:

 • Andrea Janatová
 • Renáta Kolárová

Kontakt

Adresa:

OAIM Detské kardiocentrum
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefónne číslo oddelenia:  02/59 320 807, cez ústredňu NÚSCH, a.s. 02/ 59 320 111

e-mail: oaim-dkc@dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok